Zaměstnanci tisk

Ing. Marcel ADORNA
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Místnost: F208 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224890728 (telefon)
E-mail: adornmar@fd.cvut.cz 
Mgr. Věra BALA, prom. překl.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: B-311 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359146 (telefon)
Pozice: odborný asistent
Ing. Mgr. Václav BAROCH, Ph.D.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-265 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359168 (telefon)
E-mail: barocvac@fd.cvut.cz 
Arne BAYER
Pracoviště: Úsek správy budovy Horská (16820)
prof. RNDr. Martina BEČVÁŘOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Telefon: +420-224359916 (telefon)
+420-224890704 (telefon)
E-mail: Martina.Becvarova@cvut.cz 
Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K514a (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359974 (telefon)
E-mail: machazuz@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Ústav dopravní telematiky / FD
 • zástupce proděkana pro zahraniční styky pro oblast zahraničních studentů / FD
 • člen grémia děkana / FD
Dana BENEŠOVÁ
Pracoviště: Úsek správy budovy Sýpka v Děčíně (16840)
Bc. Alena BENEŠOVÁ ŠTÍBROVÁ
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
E-mail: benesale@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Václav BERAN, DrSc.
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Místnost: A-335d (Horská 3, Praha)
E-mail: beranvac@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Helena BÍNOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-223b (Horská 3, Praha)
E-mail: binova@fd.cvut.cz 
Bc. Markéta BLECHOVÁ
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
E-mail: blechmar@fd.cvut.cz 
Mgr. David BOROVIČKA
Pracoviště: Úsek správy budovy Horská (16820)
Telefon: +420-224357970 (telefon)
E-mail: borovda1@fd.cvut.cz 
Ing. Karel BOUCHNER
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116) (JPP)
doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116) (JPP)
Místnost: A-348 (Horská 3, Praha)
B-161 (Jugoslávských partyzánů , Praha)
Telefon: +420-224355091 (telefon)
E-mail: xbouchnp@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Ústav dopravních prostředků / FD
 • člen grémia děkana / FD
 • člen vědecké rady / FD
 • manažer projektů / Ústav dopravních prostředků / FD
Scarlet BOUCHNEROVÁ
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116)
E-mail: nemcosca@fd.cvut.cz 
Mgr. Dana BOUŠOVÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Místnost: B-313 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359144 (telefon)
E-mail: bousoda1@fd.cvut.cz 
doc. Dr. Ing. Tomáš BRANDEJSKÝ
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Místnost: K302 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359530 (telefon)
E-mail: brandtom@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • garant oboru 3902T036 - ID navazujícího magisterského studia / FD
Pozice: hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní
Ing. Martin BRUMOVSKÝ
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Místnost: 229 (Kolejní 2a, Praha)
K109a (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224355055 (telefon)
E-mail: Martin.Brumovsky@cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Oddělení ICT / Masarykův ústav vyšších studií
Pozice: odborný asistent - Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Zuzana BRUNEROVÁ
Pracoviště: Ekonomické oddělení (16931)
Místnost: K209b (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359504 (telefon)
E-mail: brunezuz@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Ekonomické oddělení / Děkanát / FD
Ing. Petr BRYNDA
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
E-mail: brynda@fd.cvut.cz 
Ing. Edvard BŘEZINA, CSc.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117) (JPP)
Místnost: A-254 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359172 (telefon)
E-mail: breziedv@fd.cvut.cz 
Blanka BUDSKÁ
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Místnost: F207 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224358414 (telefon)
+420-224890723 (telefon)
E-mail: budskbla@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • sekretářka / Ústav mechaniky a materiálů / FD
Bc. Veronika BUŇATOVÁ
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
E-mail: bunatver@fd.cvut.cz 
Ing. Petr BUREŠ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K510 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359568 (telefon)
E-mail: burespe1@fd.cvut.cz 
Ing. Ladislav CAPOUŠEK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: B-129 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359216 (telefon)
E-mail: capousek@fd.cvut.cz 
Lukáš ČACKÝ
Pracoviště: Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203) (JPP)
E-mail: cackyluk@fd.cvut.cz 
Ing. Zuzana ČARSKÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Místnost: A-418 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-721195169 (mobilní telefon)
+420-224357984 (telefon)
E-mail: carska@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Referát rozvoje a výstavby (16924)
Místnost: A-423 (Horská 3, Praha)
K307 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224355089 (telefon)
+420-224359539 (telefon)
E-mail: carskjir@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • garant oboru 3708R009 - DOS bakalářského studia / FD
 • garant bakalářského studijního programu B3710 / FD
 • garant oboru 3708T009 - DS navazujícího magisterského studia / FD
Jiří ČENĚK
Pracoviště: Úsek správy budovy Florenc (16830) (JPP)
Georg ČERNĚCKÝ
Pracoviště: Studijní oddělení (16921)
Místnost: 226 (Pohraniční 1, Děčín)
Telefon: +420-224357954 (telefon)
E-mail: cernegeo@fd.cvut.cz 
Pozice: správce studijních plánů FD, studijní oddělení pracoviště Děčín
Tomáš ČERVENKA
Pracoviště: Pracoviště Děčín (16150) (JPP)
E-mail: cerveto6@fd.cvut.cz 
Ing. Přemysl DERBEK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K514a (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359975 (telefon)
E-mail: derbepre@fd.cvut.cz 
Ing. Tomáš DOKTOR
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Místnost: F209 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224890726 (telefon)
E-mail: doktor@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • zástupce vedoucího / Ústav mechaniky a materiálů / FD
 • člen AS - zaměstnanec / FD
 • člen AS - zaměstnanec / ČVUT
 • člen legislativní komise AS / FD
 • člen legislativní komise AS / ČVUT
 • manažer projektů / Ústav mechaniky a materiálů / FD
Bc. Ondřej DOLEŽAL
Pracoviště: Oddělení počítačové techniky a síťových služeb (16302)
Místnost: A-439 (Horská 3, Praha)
B-103 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224357960 (telefon)
E-mail: ondra@fd.cvut.cz 
Pozice: vedoucí správy sítě budovy Horská, správce PC učeben FD, správa FD AD
Ing. Nikol DOUSKOVÁ
Pracoviště: Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203) (JPP)
E-mail: dousknik@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • sekretářka / Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / FD
Ing. Michal DRÁBEK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117) (JPP)
Místnost: A-246 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359162 (telefon)
E-mail: xdrabek@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Jiřina DROZDOVÁ
Pracoviště: Úsek správy budovy Horská (16820)
Ing. Adéla DUBSKÁ
Pracoviště: Referát strategie a vnějších vztahů (16923)
Místnost: K210b (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224355096 (telefon)
E-mail: dubskade@fd.cvut.cz 
prof. Ing. Jiří DUNOVSKÝ, CSc., IWE.
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116)
Místnost: B1-26 (Technická 4, Praha)
A-319 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-603872343 (mobilní telefon)
+420-224352630 (telefon)
+420-224355084 (telefon)
E-mail: dunovjir@fd.cvut.cz 
Zuzana ĎURÁČOVÁ
Pracoviště: Úsek správy budovy Horská (16820)
Ljiljana DUŠKOVÁ
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F405 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224358416 (telefon)
+420-224817890 (telefon)
+420-224890702 (telefon)
+420-224890703 (telefon)
E-mail: duskolji@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • sekretářka / Ústav aplikované matematiky / FD
Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-258 (Horská 3, Praha)
305 (Nároží 6, Děčín)
Telefon: +420-224355098 (telefon)
E-mail: dvoraale@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Děčíně / FD
 • člen AS - zaměstnanec / FD
Radim DVOŘÁK
Pracoviště: Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203) (JPP)
E-mail: dvorara9@fd.cvut.cz 
PhDr. Oliver DZVONÍK, CSc.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121) (JPP)
E-mail: dzvonoli@fd.cvut.cz 
RNDr. Kryštof EBEN, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: B-402 (Jugoslávských partyzánů , Praha)
E-mail: ebenkrys@fd.cvut.cz 
Daniela ELIÁŠOVÁ
Pracoviště: Oddělení technickoprovozních služeb (16801)
Místnost: K102 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359500 (telefon)
Pozice: podatelna
Ing. Eva ENDRIZALOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-221 (Horská 3, Praha)
E-mail: endrizalova@fd.cvut.cz 
prof. MUDr. Josef FABER, DrSc.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K514b (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359978 (telefon)
E-mail: faberjos@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Vít FÁBERA, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Místnost: K508 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359555 (telefon)
E-mail: fabera@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Ústav aplikované informatiky v dopravě / FD
 • člen grémia děkana / FD
Pozice: pedagog, manažer jakosti COV FD a ZL FD, zkušební technik ZL FD, posuzovatel COV FD
Ing. Veronika FAIFROVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Referát rozvoje a výstavby (16924)
Místnost: A-266 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359165 (telefon)
E-mail: faifrver@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Ing. Jan FALTA
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Místnost: F208 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224890728 (telefon)
E-mail: faltaja2@fd.cvut.cz 
Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K511 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359553 (telefon)
E-mail: faltus@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen AS - zaměstnanec / ČVUT
doc. Ing. arch. Eva FANTOVÁ, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114) (JPP)
Místnost: K306 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224354991 (telefon)
+420-224359532 (telefon)
E-mail: fantoeva@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent - vedoucí ateliéru
Ing. Antonín FARAN, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K508 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359556 (telefon)
E-mail: faranant@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Ing. Mgr. Jan FEIT
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Místnost: B-310 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359148 (telefon)
E-mail: feitjan@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Ústav jazyků a společenských věd / FD
 • člen grémia děkana / FD
 • člen AS - zaměstnanec / ČVUT
Pozice: odborný asistent
Martin FIALA
Pracoviště: Oddělení počítačové techniky a síťových služeb (16302)
Místnost: A-439 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-608975245 (mobilní telefon)
+420-224359211 (telefon)
E-mail: martin.fiala@fd.cvut.cz 
Ing. Miroslava FIKÁČKOVÁ
Pracoviště: Ekonomické oddělení (16931)
Místnost: K210a (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359517 (telefon)
E-mail: fikacmir@fd.cvut.cz 
Pozice: služební cesty
Ing. Tomáš FÍLA
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
E-mail: filatoma@fd.cvut.cz 
Ing. Josef FILIP, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
Místnost: A-424 (Horská 3, Praha)
E-mail: filipjos@fd.cvut.cz 
Ing. Jiří FIRST
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116)
Telefon: +420-224355085 (telefon)
E-mail: firstjir@fd.cvut.cz 
doc. Ing. RNDr. Kurt FIŠER, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120) (JPP)
E-mail: fiserkur@fd.cvut.cz 
Blanka FIŠEROVÁ
Pracoviště: Studijní oddělení (16921)
Místnost: K204 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359578 (telefon)
E-mail: fiserbla@fd.cvut.cz 
Pozice: stipendia, poplatky
Michaela FLÍGLOVÁ
Pracoviště: Pracoviště Děčín (16150)
Místnost: 219 (Pohraniční 1, Děčín)
Telefon: +420-224358409 (telefon)
+420-412512736 (telefon)
E-mail: fliglova@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • sekretářka / Pracoviště Děčín / FD
Pozice: odborný administrativní pracovník
Jana FREBORTOVÁ
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
E-mail: frebojan@fd.cvut.cz 
Bc. Petr FRIDRIŠEK
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
Telefon: +420-702296188 (mobilní telefon)
E-mail: fridrpe2@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen disciplinární komise - student / FD
Ing. Michal FRYDRÝN, Ph.D.
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Místnost: B-113 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359001 (telefon)
E-mail: frydrmic@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • tajemník / Ústav soudního znalectví v dopravě / FD
 • manažer pro pedagogickou činnost / Ústav soudního znalectví v dopravě / FD
PhDr. Viktor FUGLÍK, Ph.D.
Místnost: B-402 (Jugoslávských partyzánů , Praha)
E-mail: Viktor.Fuglik@cvut.cz 
Tomáš FUKAR
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Telefon: +420-224359562 (telefon)
E-mail: fukartom@fd.cvut.cz 
RNDr. Leo GALAMBOŠ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Místnost: K401 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224356417 (telefon)
E-mail: galamleo@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • zástupce vedoucího / Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / FD
Mgr. Vilma GOTTWALDOVÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
E-mail: gottwvil@fd.cvut.cz 
prof. Ing. Ivan GROS, CSc.
E-mail: grosiva1@fd.cvut.cz 
Petr GUTTMANN
Pracoviště: Úsek správy budovy Konviktská (16810)
Telefon: +420-224357975 (telefon)
Pozice: údržbář - budova Konvikt
Petr GUTWEIL
Pracoviště: Úsek správy budovy Horská (16820)
E-mail: gutwepet@fd.cvut.cz 
Emilie GUTWEILOVÁ
Pracoviště: Úsek správy budovy Horská (16820)
Ing. Markéta HABALOVÁ
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
E-mail: habalmar@fd.cvut.cz 
MUDr. PhDr. Ľubomír HÁČIK, CSc.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121) (JPP)
Místnost: B-129 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359118 (telefon)
E-mail: haciklub@fd.cvut.cz 
doc. Ing. arch. Karel HÁJEK, Ph.D.
Místnost: D-1102 (Thákurova 7a, Praha)
Telefon: +420-608726228 (mobilní telefon)
+420-224354893 (telefon)
+420-224355308 (telefon)
E-mail: karel.hajek@fsv.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Ing. Lenka HANÁKOVÁ
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-234f (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-723950218 (mobilní telefon)
E-mail: lenka.hanakova@fbmi.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • manažer pro pedagogickou činnost / Ústav letecké dopravy / FD
doc. Ing. Daniel HANUS, CSc.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-222c (Horská 3, Praha)
B-101 (Resslova 9, Praha)
Telefon: +420-224357482 (telefon)
+420-224359182 (telefon)
+420-224359185 (telefon)
E-mail: hanusdan@fd.cvut.cz 
Ing. Marie HAUEROVÁ
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121) (JPP)
E-mail: hauermar@fd.cvut.cz 
Ing. Ondřej HAVLENA, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
Místnost: A-433 (Horská 3, Praha)
E-mail: havleond@fd.cvut.cz 
Mgr. Jitka HEŘMANOVÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
E-mail: hermaji3@fd.cvut.cz 
Bc. Petr HNYK
Pracoviště: Oddělení počítačové techniky a síťových služeb (16302)
Místnost: B-104 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-728240998 (mobilní telefon)
+420-224357960 (telefon)
+420-224359211 (telefon)
E-mail: hnykpetr@fd.cvut.cz 
Pozice: správa sítě komplexu Horská, správa bezdrátové sítě eduroam na FD
František HODRMENT
Pracoviště: Úsek správy budovy Horská (16820)
Lenka HODRMENTOVÁ
Pracoviště: Úsek správy budovy Horská (16820)
Ing. Martin HÖFLER
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Místnost: A-424 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-603828671 (mobilní telefon)
E-mail: hoflemar@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
PhDr. Stanislava HOLÍKOVÁ
Pracoviště: Pracoviště Děčín (16150)
Místnost: 208 (Nároží 6, Děčín)
Telefon: +420-412512736 (telefon)
E-mail: holiksta@fd.cvut.cz 
Ing. Radek HOLÝ
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Místnost: K109a (Konviktská 20, Praha)
B2-366 (Zikova 4, Praha)
Telefon: +420-224358454 (telefon)
E-mail: Radek.Holy@cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Oddělení IS ekonomických a správních agend / Výpočetní a informační centrum
 • člen kolegia / Výpočetní a informační centrum
Ing. Tomáš HONC
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
Místnost: A-422 (Horská 3, Praha)
E-mail: honctom1@fd.cvut.cz 
Mgr. Marek HONCŮ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F307 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224359265 (telefon)
+420-224359918 (telefon)
E-mail: honcumar@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Ing. Petr HONZÍK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Telefon: +420-224359562 (telefon)
E-mail: honzikp@fd.cvut.cz 
Mgr. Barbora HORÁČKOVÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
E-mail: horacbar@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-261b (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359155 (telefon)
E-mail: horaktom@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Ústav logistiky a managementu dopravy / FD
 • zástupce proděkana pro zahraniční styky pro oblast mezinárodních projektů / FD
 • člen grémia děkana / FD
Ing. Patrik HORAŽĎOVSKÝ
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
E-mail: horazpat@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Jakub HOSPODKA, Ph.D.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-219 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224355092 (telefon)
E-mail: hospojak@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen AS - zaměstnanec / FD
 • člen hospodářské komise AS / FD
 • člen pedagogické komise AS / FD
 • garant oboru 3708R030 - PIL bakalářského studia / FD
 • garant oboru 3708T017 - PL navazujícího magisterského studia / FD
Ing. Stanislav HRAČOV, Ph.D.
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118) (JPP)
E-mail: hracosta@fd.cvut.cz 
Ing. Lukáš HRDINA
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
E-mail: hrdinlu1@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K212 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359502 (telefon)
E-mail: hrubepav@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • děkan / FD
 • člen kolegia / ČVUT
 • člen kolegia děkana / FD
 • člen grémia / ČVUT
 • člen grémia děkana / FD
 • předseda vědecké rady / FD
 • člen vědecké rady / FD
 • člen vědecké rady / ČVUT
 • garant oboru 3711R004 - ITS bakalářského studia / FD
 • garant oboru 3711T004 - IS navazujícího magisterského studia / FD
Pozice: zástupce vedoucího LSS
Michael HUDÁK
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118) (JPP)
E-mail: hudakmic@fd.cvut.cz 
Ing. David HŮLEK
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-218 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-721445233 (mobilní telefon)
+420-224359371 (telefon)
E-mail: David.Hulek@cvut.cz 
Pozice: vědecko-výzkumný pracovník
Ing. Šárka HULÍNSKÁ
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-224 (Horská 3, Praha)
E-mail: hulinsar@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen AS - student / FD
Mgr. Oldřich HYKŠ
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F310 (Na Florenci 27, Praha)
D-305a (Resslova 9, Praha)
Telefon: +420-224357539 (telefon)
+420-224358423 (telefon)
+420-224359265 (telefon)
+420-224890721 (telefon)
E-mail: matouold@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
RNDr. Magdalena HYKŠOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Telefon: +420-224359916 (telefon)
+420-224890709 (telefon)
E-mail: hyksomag@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Mgr. Miroslava HYLÁKOVÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115) (JPP)
E-mail: hylakmir@fd.cvut.cz 
Ing. Helena CHALUPNÍČKOVÁ
Místnost: B-130 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224357950 (telefon)
E-mail: chaluhel@fd.cvut.cz 
Ing. Petr CHMELA
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
Místnost: A-438 (Horská 3, Praha)
E-mail: chmelpet@fd.cvut.cz 
Hynek CHROUST
Pracoviště: Pracoviště Děčín (16150) (JPP)
E-mail: chrouhyn@fd.cvut.cz 
Ing. Martin JACURA, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Místnost: A-433 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224355088 (telefon)
E-mail: jacurmar@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Ústav dopravních systémů / FD
 • člen grémia děkana / FD
 • náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / FD
doc. Ing. Vlastimil JÁNEŠ, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K508 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359555 (telefon)
E-mail: janes@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • zástupce vedoucího / Zkušební laboratoř Fakulty dopravní / FD
doc. PhDr. Mária JÁNEŠOVÁ, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: A-250 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359158 (telefon)
E-mail: janesmar@fd.cvut.cz 
Martin JANKOVIČ
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
E-mail: jankoma3@fd.cvut.cz 
Ing. Vít JANOŠ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-262 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359174 (telefon)
E-mail: janos@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Ing. Jan JANOŠEC
E-mail: janosja2@fd.cvut.cz 
Mgr. Zuzana JANOVSKÁ
Pracoviště: Ekonomické oddělení (16931)
Místnost: K207 (Konviktská 20, Praha)
K209 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-770138708 (mobilní telefon)
+420-224359501 (telefon)
E-mail: janovzu1@fd.cvut.cz 
Pozice: referent účetnictví - pokladna, drobná vydání, cestovní příkazy
Ing. Martin JAREŠ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Místnost: A-438 (Horská 3, Praha)
E-mail: jaresmar@fd.cvut.cz 
Jaroslav JARÝ
Pracoviště: Úsek správy budovy Horská (16820)
Ing. Tomáš JAVOŘÍK
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Místnost: A-431 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224355090 (telefon)
E-mail: javorik@fd.cvut.cz 
Ing. Mgr. Michal JEŘÁBEK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Místnost: K311 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-723425134 (mobilní telefon)
+420-224359611 (telefon)
E-mail: jerabem1@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • manažer projektů / Ústav aplikované informatiky v dopravě / FD
prof. Ing. Josef JÍRA, CSc.
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Místnost: F107 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224358415 (telefon)
E-mail: jirajos1@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • místopředseda AS - zaměstnanec / FD
 • člen AS - zaměstnanec / FD
 • předseda pedagogické komise AS / FD
 • člen pedagogické komise AS / FD
 • člen vědecké rady / FD
 • předseda oborové rady programu P3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích / FD
Ing. Petr JÍRA
Pracoviště: Oddělení počítačové techniky a síťových služeb (16302)
Místnost: A-440 (Horská 3, Praha)
K101 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359513 (telefon)
E-mail: jirapetr@fd.cvut.cz 
Pozice: programování intranetových aplikací
Ing. Jana JIRKŮ
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
Místnost: A-422 (Horská 3, Praha)
E-mail: jirkujan@fd.cvut.cz 
prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Místnost: F206 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224890725 (telefon)
E-mail: jirouond@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Ústav mechaniky a materiálů / FD
 • proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / FD
 • člen kolegia děkana / FD
 • člen grémia děkana / FD
 • člen vědecké rady / FD
 • člen vědecké rady / ČVUT
 • předseda oborové rady oboru 3708V009 - D doktorského studia / FD
doc. Ing. Jitka JÍROVÁ, CSc.
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Místnost: F107 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224358415 (telefon)
E-mail: jirovjit@fd.cvut.cz 
Ing. Václav JIROVSKÝ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Místnost: K408b (Konviktská 20, Praha)
B1-709 (Technická 4, Praha)
Telefon: +420-224352496 (telefon)
+420-224359537 (telefon)
E-mail: Vaclav.Jirovsky@fs.cvut.cz 
doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc.
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Místnost: K406 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359533 (telefon)
+420-224359535 (telefon)
E-mail: jirovsky@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / FD
 • člen grémia děkana / FD
 • člen vědecké rady / FD
 • garant oboru 3708R047 - BEZ bakalářského studia / FD
 • garant oboru 3708T047 - BT navazujícího magisterského studia / FD
Antonín JONÁK
Pracoviště: Úsek správy budovy Horská (16820)
Mgr. Pavel JURUŠ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: B-403b (Jugoslávských partyzánů , Praha)
E-mail: juruspav@fd.cvut.cz 
Ing. Jaroslav KÁCOVSKÝ
E-mail: kacovjar@fd.cvut.cz 
Ing. Anna KAČERIAKOVÁ, MSc.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121) (JPP)
E-mail: kacerann@fd.cvut.cz 
Josef KÁHN
Pracoviště: Úsek správy budovy Florenc (16830) (JPP)
Ing. Marek KALIKA, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Místnost: B2-437 (Zikova 4, Praha)
K109b (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224358456 (telefon)
E-mail: Marek.Kalika@cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Sekretariát ředitele / Výpočetní a informační centrum
 • člen kolegia / Výpočetní a informační centrum
 • člen grémia / ČVUT
Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Oddělení počítačové techniky a síťových služeb (16302)
Místnost: A-440 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224357980 (telefon)
+420-224358413 (telefon)
E-mail: kalikova@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Oddělení počítačové techniky a síťových služeb / Děkanát / FD
 • zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu / FD
 • člen grémia děkana / FD
 • člen AS - zaměstnanec / FD
 • předseda hospodářské komise AS / FD
 • manažer pro pedagogickou činnost / Ústav aplikované informatiky v dopravě / FD
Pozice: správa certifikátů ID karet ČVUT
Ing. Bc. Dušan KAMENICKÝ
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: B-207 (Horská 3, Praha)
B-204 (Horská 3, Praha)
K508 (Konviktská 20, Praha)
E-mail: kamendus@fd.cvut.cz 
Pozice: hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní, zkušební technik ZL FD
Dr. Ing. Milan KAMENÍK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: B-129 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359185 (telefon)
E-mail: kamenmil@fd.cvut.cz 
Mgr. Iveta KAMENÍKOVÁ
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-221 (Horská 3, Praha)
E-mail: kamenive@fd.cvut.cz 
Ing. Nikola KARKOŠIAKOVÁ
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117) (JPP)
E-mail: karkonik@fd.cvut.cz 
Mgr. Lucie KÁRNÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F409 (Na Florenci 27, Praha)
Telefon: +420-224359916 (telefon)
+420-224890715 (telefon)
E-mail: karna@fd.cvut.cz 
Ing. Veronika KASALOVÁ
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-220b (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-608631731 (mobilní telefon)
+420-224359185 (telefon)
E-mail: kasalver@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • sekretářka / Ústav letecké dopravy / FD
Bc. František KEKULA
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120) (JPP)
E-mail: kekulfra@fd.cvut.cz 
Ing. Ladislav KELLER
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Telefon: +420-773756680 (mobilní telefon)
E-mail: kellelad@fd.cvut.cz 
Kristina KLETEČKOVÁ
Pracoviště: Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203) (JPP)
Telefon: +420-608263645 (mobilní telefon)
E-mail: kletekri@fd.cvut.cz 
Jaroslava KMÍNKOVÁ
Pracoviště: Úsek správy budovy Konviktská (16810)
Ing. Denisa KNĚŽKOVÁ
Pracoviště: Oddělení práce a mezd (16932)
Místnost: K202 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359507 (telefon)
E-mail: denisa.knezkova@fd.cvut.cz 
Ing. Bc. Karel KOCIÁN
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
E-mail: kociakar@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Místnost: A-421 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359893 (telefon)
E-mail: kocoujos@fd.cvut.cz 
Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Místnost: A-424 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359894 (telefon)
E-mail: kocardag@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Praze / FD
 • člen AS - zaměstnanec / FD
 • předseda legislativní komise AS / FD
 • člen legislativní komise AS / FD
 • manažer pro pedagogickou činnost / Ústav dopravních systémů / FD
Tomáš KOHOUT
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
E-mail: kohout10@fd.cvut.cz 
Alena KOLÁŘOVÁ
Pracoviště: Úsek správy budovy Florenc (16830)
Mgr. Jindřich KOMÁREK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
E-mail: komarjin@fd.cvut.cz 
RNDr. Zuzana KOSOVÁ
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Místnost: K401 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224356417 (telefon)
E-mail: kosovzuz@fd.cvut.cz 
Ing. Bc. Jana KOŠŤÁLOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
Místnost: A-418 (Horská 3, Praha)
E-mail: kostaja2@fd.cvut.cz 
Ing. Michal KOUBEK
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
E-mail: koubemi3@fd.cvut.cz 
Bc. Markéta KOUBKOVÁ
Pracoviště: Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203) (JPP)
E-mail: koubkma1@fd.cvut.cz 
Ing. Petr KOUDELKA
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Místnost: Fs106 (Na Florenci 25, Praha)
E-mail: koudepe5@fd.cvut.cz 
Ing. Milan KOUKOL, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
E-mail: Milan.Koukol@cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Michal KOVALJOV
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K514a (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359979 (telefon)
E-mail: kovalmic@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • tajemník / Ústav dopravní telematiky / FD
Ing. Bohumil KOVÁŘ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F407 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224359914 (telefon)
+420-224890712 (telefon)
E-mail: kovarboh@fd.cvut.cz 
Lukáš KOZEL
Pracoviště: Oddělení počítačové techniky a síťových služeb (16302)
Místnost: B-104 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224357960 (telefon)
E-mail: lucas@fd.cvut.cz 
Ing. Petr KRASTENICS
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121) (JPP)
E-mail: krastpet@fd.cvut.cz 
Jiří KRÁTKÝ
Pracoviště: Úsek správy budovy Sýpka v Děčíně (16840) (JPP)
doc. Ing. Jakub KRAUS, Ph.D.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-220d (Horská 3, Praha)
A-224 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224357952 (telefon)
E-mail: kraus@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Ústav letecké dopravy / FD
 • člen grémia děkana / FD
 • člen vědecké rady / FD
 • manažer projektů / Ústav letecké dopravy / FD
Bc. Michaela KRAUSOVÁ
Pracoviště: Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203) (JPP)
E-mail: Michaela.Krausova@fs.cvut.cz 
Ing. Jan KRČÁL, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Oddělení počítačové techniky a síťových služeb (16302)
Místnost: F211 (Na Florenci 27, Praha)
A-441 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224358411 (telefon)
+420-224890733 (telefon)
E-mail: krcal@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen AS - zaměstnanec / FD
 • člen legislativní komise AS / FD
 • člen pedagogické komise AS / FD
Pozice: webmaster, správa sítě budovy Florenc
Roman KRČÁL
Pracoviště: Oddělení technickoprovozních služeb (16801)
Pozice: podatelna
Alena KRČÁLOVÁ
Pracoviště: Studijní oddělení (16921)
Místnost: K203 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359503 (telefon)
E-mail: krcalale@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Studijní oddělení / Děkanát / FD
Ing. Lucie KRČÁLOVÁ
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Oddělení počítačové techniky a síťových služeb (16302)
Místnost: F211 (Na Florenci 27, Praha)
A-441 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224358411 (telefon)
+420-224890733 (telefon)
E-mail: lkrcalova@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent, správa sítě budovy Florenc
Ing. Nela KRČMÁŘOVÁ
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
E-mail: fenclnel@fd.cvut.cz 
Ing. Milan KŘÍŽ
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-262 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359174 (telefon)
E-mail: krizmil1@fd.cvut.cz 
Ing. František KUBA
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121) (JPP)
E-mail: kubafran@fd.cvut.cz 
Mgr. Miloslav KUČERA
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Místnost: K408a (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359537 (telefon)
E-mail: kucerm19@fd.cvut.cz 
Jiří KUKLA
Pracoviště: Úsek správy budovy Konviktská (16810)
Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Referát rozvoje a výstavby (16924)
Místnost: A-423 (Horská 3, Praha)
K307 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224355089 (telefon)
+420-224359539 (telefon)
E-mail: kumpopet@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / FD
 • tajemník / Ústav dopravních systémů / FD
 • proděkan pro rozvoj a výstavbu / FD
 • člen kolegia děkana / FD
 • člen grémia děkana / FD
Pozice: odborný asistent
Mgr. Alexej KUSÁK
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Místnost: B-311 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359146 (telefon)
E-mail: kusakale@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Ing. Stanislav KUŠMÍREK
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-234f (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359967 (telefon)
E-mail: kusmista@fd.cvut.cz 
Jaroslava KVASNIČKOVÁ
Pracoviště: Ekonomické oddělení (16931)
Místnost: K207 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359501 (telefon)
E-mail: kvasnja6@fd.cvut.cz 
Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
E-mail: kytyrd1@fd.cvut.cz 
Vít LAKOMÝ
Pracoviště: Pracoviště Děčín (16150) (JPP)
E-mail: lakomvit@fd.cvut.cz 
Ing. Andrej LALIŠ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-234e (Horská 3, Praha)
E-mail: lalisand@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen AS - zaměstnanec / FD
PhDr. Klára LANCOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Místnost: B-310 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359223 (telefon)
E-mail: lancova@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Ing. Martin LANGR, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K514a (Konviktská 20, Praha)
K307 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359539 (telefon)
+420-224359979 (telefon)
E-mail: langrmar@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • proděkan pro pedagogickou činnost / FD
 • zástupce vedoucího / Ústav dopravní telematiky / FD
 • člen kolegia děkana / FD
 • člen grémia děkana / FD
prof. Ing. Milan LÁNSKÝ, DrSc.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-223b (Horská 3, Praha)
E-mail: lanskmi1@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen vědecké rady / FD
Ing. Ctirad LAUŠMAN
Pracoviště: Úsek správy budovy Horská (16820)
Ing. Alžběta LENKOVÁ
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
E-mail: kvasoalz@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Martin LESO, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K508 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359555 (telefon)
+420-224359556 (telefon)
E-mail: lesomart@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / FD
 • vedoucí / Zkušební laboratoř Fakulty dopravní / FD
 • člen grémia děkana / FD
Pozice: hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní, zkušební technik ZL FD
Světlana LESOVÁ
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K514a (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359547 (telefon)
E-mail: lesovsve@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • sekretářka / Ústav aplikované informatiky v dopravě / FD
 • sekretářka / Ústav dopravní telematiky / FD
doc. Ing. Zdeněk LOKAJ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Místnost: K311 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-722650990 (mobilní telefon)
+420-224359611 (telefon)
E-mail: lokaj@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Ing. Michal LOM
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111) (JPP)
E-mail: lommicha@fd.cvut.cz 
Mgr. Dagmar LUKÁŠOVÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115) (JPP)
E-mail: lukasdag@fd.cvut.cz 
JUDr. Milena MACKOVÁ
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Místnost: K408a (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359573 (telefon)
E-mail: mackova@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • tajemník / Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / FD
doc. Ing. Jaroslav MACHAN, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116)
Místnost: B-161 (Jugoslávských partyzánů , Praha)
A-253 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359166 (telefon)
E-mail: machaj27@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen vědecké rady / ČVUT
André MAIA PEREIRA
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111) (JPP)
Telefon: +420-608320920 (mobilní telefon)
E-mail: maiapand@fd.cvut.cz 
Petr MAJERÍK
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Místnost: Ks129 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359562 (telefon)
E-mail: majerpe3@fd.cvut.cz 
Ing. Teťana MAKARČUKOVÁ
Pracoviště: Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203) (JPP)
Telefon: +420-723461999 (mobilní telefon)
E-mail: makartet@fd.cvut.cz 
RNDr. Zuzana MALÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F306 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224358412 (telefon)
+420-224359265 (telefon)
E-mail: malazuza@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Eva MALETÍNSKÁ
Pracoviště: Ekonomické oddělení (16931)
Místnost: K210a (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359517 (telefon)
E-mail: maleteva@fd.cvut.cz 
Pozice: likvidace faktur- přijaté faktury
Ondřej MALÍK
Pracoviště: Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203) (JPP)
E-mail: malikon3@fd.cvut.cz 
Ing. Ivo MALINA, CSc.
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
E-mail: malinivo@fd.cvut.cz 
Ing. Vít MALINOVSKÝ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Místnost: F109 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224890707 (telefon)
E-mail: malinvit@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Bc. Andrea MANSIUS
Pracoviště: Studijní oddělení (16921)
Místnost: K204 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359540 (telefon)
E-mail: andrea.mansius@fd.cvut.cz 
Pozice: navazující magisterké studium, studium v EN, Erasmus
doc. RNDr. Miroslav MARADA, Ph.D.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117) (JPP)
E-mail: maradmir@fd.cvut.cz 
Bc. Jakub MAREK
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121) (JPP)
E-mail: marekj24@fel.cvut.cz 
Ing. Eva MARTINČÍKOVÁ
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116) (JPP)
E-mail: pospiev3@fd.cvut.cz 
Ing. Jaroslav MARTÍNEK
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
E-mail: martij31@fd.cvut.cz 
Ing. Milan MARVAN
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K508 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359556 (telefon)
E-mail: marvamil@fd.cvut.cz 
Pozice: hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní
Ing. Eliška MAŠKOVÁ
E-mail: maskoeli@fd.cvut.cz 
Jitka MAŠKOVÁ
Pracoviště: Pracoviště Děčín (16150) (JPP)
E-mail: maskojit@fd.cvut.cz 
Ing. Ladislav MATOUŠ
Pracoviště: Pracoviště Děčín (16150)
E-mail: matoula1@fd.cvut.cz 
Ing. Michal MATOWICKI
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
E-mail: matowmic@fd.cvut.cz 
Ing. Roman MATYÁŠ
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121) (JPP)
E-mail: matyarom@fd.cvut.cz 
Aneta MATYSKOVÁ
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
E-mail: matysane@fd.cvut.cz 
Robin MEDGYESY
Pracoviště: Pracoviště Děčín (16150) (JPP)
E-mail: medgyrob@fd.cvut.cz 
Ing. Jan MEJSTŘÍK
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Úsek správy budovy Sýpka v Děčíně (16840)
Telefon: +420-224358447 (telefon)
E-mail: mejstjan@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Úsek správy budovy Sýpka v Děčíně / Děkanát / FD
Pozice: odborný asistent, správa sítě budovy Děčín
Ing. Michaela MELICHAROVÁ
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
E-mail: havlomic@fd.cvut.cz 
Ing. Olga MERTLOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-243 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359160 (telefon)
E-mail: pokorol1@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Místnost: B-113 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359001 (telefon)
E-mail: micuntom@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Ústav soudního znalectví v dopravě / FD
 • zástupce proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost / FD
 • člen grémia děkana / FD
 • člen vědecké rady / FD
Ing. Bc. Kateřina MIČUNKOVÁ
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Referát rozvoje a výstavby (16924)
E-mail: micunkova@fd.cvut.cz 
Ing. Zdeněk MICHL
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-262 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359174 (telefon)
E-mail: michlzde@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen AS - zaměstnanec / FD
 • člen hospodářské komise AS / FD
 • manažer projektů / Ústav logistiky a managementu dopravy / FD
Mgr. Marie MICHLOVÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
E-mail: michlma1@fd.cvut.cz 
Ing. Josef MÍK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116)
Místnost: A-321 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224355085 (telefon)
E-mail: mikjosef@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • tajemník / Ústav dopravních prostředků / FD
 • manažer pro pedagogickou činnost / Ústav dopravních prostředků / FD
Iva MIKEŠOVÁ
Pracoviště: Sekretariát děkana a tajemníka (16911)
Místnost: K211b (Konviktská 20, Praha)
K210b (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359518 (telefon)
E-mail: mikesiva@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • sekretářka tajemníka / FD
Vlasta MIKSCHOVÁ
Pracoviště: Úsek správy budovy Sýpka v Děčíně (16840)
doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-243 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359160 (telefon)
E-mail: mockova@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • garant oboru 3708R046 - LOG bakalářského studia / FD
 • garant oboru 3708T046 - LA navazujícího magisterského studia / FD
 • manažer pro pedagogickou činnost / Ústav logistiky a managementu dopravy / FD
doc. Ing. Tatiana MOLKOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Sekretariát děkana a tajemníka (16911) (JPP)
E-mail: molkota1@fd.cvut.cz 
Mgr. Lenka MONKOVÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Místnost: B-307a (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359151 (telefon)
E-mail: monkolen@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
prof. Ing. Petr MOOS, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Místnost: K303 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359528 (telefon)
E-mail: moospetr@fit.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • předseda oborové rady oboru 3902V036 - I doktorského studia / FD
Peter MORPUSS
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115) (JPP)
E-mail: morpupet@fd.cvut.cz 
PhDr. Petra MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Místnost: B-313 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359144 (telefon)
E-mail: vavrope1@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent - výuka španělského a německého jazyka
Ing. Petr MUSIL
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Telefon: +420-608607006 (mobilní telefon)
E-mail: musilpe9@fd.cvut.cz 
Ing. Tomáš MUSIL, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
E-mail: musil@fd.cvut.cz 
Mgr. Vlasta NÁDVORNÍKOVÁ
Pracoviště: Pracoviště Děčín (16150) (JPP)
Místnost: 304 (Nároží 6, Děčín)
E-mail: nadvovla@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Ivan NAGY, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F408 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224358448 (telefon)
+420-224890705 (telefon)
E-mail: nagyivan@fd.cvut.cz 
Ilona NAGYOVÁ
Pracoviště: Oddělení práce a mezd (16932)
Místnost: K206 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359510 (telefon)
E-mail: nagyoilo@fd.cvut.cz 
Pozice: mzdová účtárna
doc. RNDr. Ondřej NAVRÁTIL, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F308 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224890714 (telefon)
E-mail: navraond@fd.cvut.cz 
Mgr. Jitka NĚMCOVÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
E-mail: memcojit@fd.cvut.cz 
Martin NESLÁDEK
Pracoviště: Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203) (JPP)
E-mail: neslama2@fd.cvut.cz 
Petra NESLÁDKOVÁ
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Místnost: A-427 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224355087 (telefon)
E-mail: neslapet@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • sekretářka / Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / FD
 • sekretářka / Ústav dopravních systémů / FD
doc. Ing. Kristýna NEUBERGOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Místnost: A-420 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224357983 (telefon)
E-mail: neubekri@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • manažer projektů / Ústav dopravních systémů / FD
Ing. Michaela NEUHÄUSEROVÁ
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Místnost: F208 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224890728 (telefon)
E-mail: neuhauserova@fd.cvut.cz 
Ing. Luboš NOUZOVSKÝ
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Referát vědy a výzkumu (16922)
Místnost: B-112 (Horská 3, Praha)
K307 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359003 (telefon)
E-mail: nouzolub@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu / FD
 • manažer projektů / Ústav soudního znalectví v dopravě / FD
Bc. Jakub NOVÁČEK
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
E-mail: novacja8@fd.cvut.cz 
Ing. Ondřej NOVÁČEK
E-mail: novacon2@fd.cvut.cz 
Ing. Martin NOVÁK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-218 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359371 (telefon)
E-mail: novakm11@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • garant oboru 3708R033 - TUL bakalářského studia / FD
prof. Ing. Mirko NOVÁK, DrSc.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K507 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359548 (telefon)
E-mail: novakmi1@fd.cvut.cz 
Ing. Markéta NOVOTNÁ
Pracoviště: Referát rozvoje a výstavby (16924)
Místnost: B-416 (Horská 3, Praha)
E-mail: novotm45@fd.cvut.cz 
David NOVOTNÝ
Pracoviště: Referát rozvoje a výstavby (16924) (JPP)
E-mail: novotda3@fd.cvut.cz 
Ing. Ivo NOVOTNÝ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
Místnost: A-438 (Horská 3, Praha)
E-mail: novotivo@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116) (JPP)
Místnost: B-165 (Jugoslávských partyzánů , Praha)
A-346 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224357981 (telefon)
E-mail: novotsta@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • zástupce vedoucího / Ústav dopravních prostředků / FD
Ing. Václav NOVOTNÝ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
Místnost: A-430 (Horská 3, Praha)
E-mail: novotva2@fd.cvut.cz 
Ing. Vojtěch NOVOTNÝ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Místnost: A-433 (Horská 3, Praha)
E-mail: novotvo4@fd.cvut.cz 
Mgr. Markéta OLEHLOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Místnost: B-310 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359223 (telefon)
E-mail: musilma7@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
doc. Ing. Jaroslav OPAVA, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116)
Místnost: A-319 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224355084 (telefon)
E-mail: opavajar@fd.cvut.cz 
Ing. Adam ORLICKÝ
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116)
Místnost: B-165 (Jugoslávských partyzánů , Praha)
E-mail: orlicada@fd.cvut.cz 
Zdenka OSIFOVÁ
Pracoviště: Sekretariát děkana a tajemníka (16911)
Místnost: K212 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359502 (telefon)
E-mail: osifozde@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • sekretářka děkana / FD
Ing. Lucie OŠMEROVÁ
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121) (JPP)
E-mail: osmerluc@fd.cvut.cz 
Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní oddělení (16921)
Místnost: A-421 (Horská 3, Praha)
K307 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-776747382 (mobilní telefon)
+420-224355089 (telefon)
+420-224359893 (telefon)
E-mail: padeltom@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen kolegia děkana / FD
 • člen grémia děkana / FD
 • předseda AS / FD
 • člen AS - zaměstnanec / FD
Pozice: rozvrhář fakulty (FD - Děkanát - StO) | referent VaV (FD - Děkanát - RVV)
Antonín PAJER
Pracoviště: Úsek správy budovy Konviktská (16810)
Ing. Radek PAPEŽ
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117) (JPP)
E-mail: papezrad@fd.cvut.cz 
prof. Dr. Ing. Otto PASTOR, CSc.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-269 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359159 (telefon)
E-mail: pastoott@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • předseda oborové rady oboru 3706V006 - L doktorského studia / FD
Ing. Andrej PASTOREK
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Místnost: K412 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359536 (telefon)
E-mail: pastoand@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • manažer projektů / Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / FD
Martin PASTOREK
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123) (JPP)
E-mail: pastoma1@fd.cvut.cz 
doc. PhDr. Kamil PAVLÍČEK, CSc.
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
E-mail: pavlika5@fd.cvut.cz 
Ing. Pavol PECHA
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120) (JPP)
E-mail: pechapa4@fd.cvut.cz 
Ing. Pavla PECHERKOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F408 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224358448 (telefon)
+420-224890705 (telefon)
E-mail: nemcopav@fd.cvut.cz 
prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: B-403a (Jugoslávských partyzánů , Praha)
Telefon: +420-224359547 (telefon)
E-mail: Emil.Pelikan@cvut.cz 
Jana PETROVÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Místnost: B-308 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359147 (telefon)
E-mail: petroja3@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • sekretářka / Ústav jazyků a společenských věd / FD
Bc. Son Tung PHAM
Pracoviště: Oddělení počítačové techniky a síťových služeb (16302)
Místnost: B-103 (Horská 3, Praha)
A-349 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-941367 (mobilní telefon)
+420-224357960 (telefon)
E-mail: phamson1@fd.cvut.cz 
Pozice: správa sítě budovy Horská
Thuy Chi PHAM
Pracoviště: Oddělení počítačové techniky a síťových služeb (16302) (JPP)
Jaroslav PINKAS
Pracoviště: Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203) (JPP)
Telefon: +420-720528849 (mobilní telefon)
E-mail: pinkaja2@fd.cvut.cz 
Ing. Stanislav PLENINGER, Ph.D.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-219 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224355092 (telefon)
E-mail: plenista@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-223c (Horská 3, Praha)
E-mail: plochjin@fd.cvut.cz 
Ing. Jan PLOMER, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116)
E-mail: plomejan@fd.cvut.cz 
Ing. Vladimír PLOS, Ph.D.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-224 (Horská 3, Praha)
E-mail: plosvlad@fd.cvut.cz 
Bc. Marika PODRÁBSKÁ
Pracoviště: Pracoviště Děčín (16150)
Místnost: 305 (Pohraniční 1, Děčín)
Telefon: +420-224355098 (telefon)
E-mail: podrabska@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Rudolf POHL, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116)
Místnost: F401 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224359917 (telefon)
+420-224890717 (telefon)
E-mail: pohlrudo@fd.cvut.cz 
Mgr. Anna POKORNÁ
Pracoviště: Referát rozvoje a výstavby (16924)
Místnost: B-416 (Horská 3, Praha)
E-mail: pokorann@fd.cvut.cz 
Ing. arch. Tamara POKORNÁ
Pracoviště: Referát rozvoje a výstavby (16924)
Místnost: A-335d (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224356398 (telefon)
E-mail: pokortam@fd.cvut.cz 
Ing. Ivan POLÁČEK
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K501 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359544 (telefon)
E-mail: polacek@fd.cvut.cz 
Pozice: metrolog, zkušební technik ZL FD
Ing. Anna POLÁNECKÁ, Ph.D., MBA
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Telefon: +420-724903178 (mobilní telefon)
E-mail: polanann@fd.cvut.cz 
Pozice: vyučující
Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-262 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359174 (telefon)
E-mail: pospijir@fd.cvut.cz 
RNDr. Jan PROCHÁZKA, Ph.D.
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Místnost: A-335a (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224356413 (telefon)
E-mail: prochj31@fjfi.cvut.cz 
Ing. Zdenko PROCHÁZKA, CSc.
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123) (JPP)
E-mail: prochzd5@fd.cvut.cz 
doc. RNDr. Danuše PROCHÁZKOVÁ, DrSc.
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Místnost: A-335c (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224355027 (telefon)
E-mail: prochdan@fjfi.cvut.cz 
Mgr. Pavel PROVINSKÝ
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F408 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224358448 (telefon)
+420-224890727 (telefon)
E-mail: provipav@fd.cvut.cz 
prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F407 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224359897 (telefon)
+420-224890712 (telefon)
E-mail: pribylo@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • proděkan pro zahraniční styky / FD
 • zástupce vedoucího / Ústav aplikované matematiky / FD
 • člen kolegia děkana / FD
 • člen grémia děkana / FD
 • člen vědecké rady / FD
prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Místnost: A-428 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359892 (telefon)
E-mail: pribypav@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen vědecké rady / FD
Dr. Ing. Jan PŘIKRYL
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F407 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224359914 (telefon)
+420-224890718 (telefon)
E-mail: prikrjan@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • manažer projektů / Ústav aplikované matematiky / FD
Pozice: odborný asistent
Eva PTÁČKOVÁ
Pracoviště: Úsek správy budovy Florenc (16830)
Adam PTÁK
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
E-mail: ptakadam@fd.cvut.cz 
Ing. Pavel PURKART
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
E-mail: purkapav@fd.cvut.cz 
Ing. Vladimír PUŠMAN, Ph.D.
Místnost: A-421 (Horská 3, Praha)
E-mail: pusmavla@fd.cvut.cz 
Ing. Vlastimil RÁBEK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
E-mail: rabekvla@fd.cvut.cz 
Bc. Václav RADA
Pracoviště: Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203) (JPP)
E-mail: radavac4@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Zuzana RADOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Místnost: B-112 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359003 (telefon)
E-mail: schejzuz@fd.cvut.cz 
Mgr. Jakub RAJNOCH
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K507 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359568 (telefon)
E-mail: rajnojak@fd.cvut.cz 
Lubomír RAŽKA
Pracoviště: Úsek správy budovy Florenc (16830)
E-mail: razkalub@fd.cvut.cz 
Mgr. Eva REZLEROVÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Místnost: B-310 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359223 (telefon)
E-mail: rezleeva@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • zástupce vedoucího / Ústav jazyků a společenských věd / FD
 • manažer pro pedagogickou činnost / Ústav jazyků a společenských věd / FD
Pozice: odborný asistent
Bc. Petr RICHTER
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
E-mail: richtpet@fd.cvut.cz 
Leonard Johannes Mathias ROTHKRANTZ
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120) (JPP)
E-mail: rothkleo@fd.cvut.cz 
Ing. Dmitry ROZHDESTVENSKIY
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116)
Telefon: +420-777304064 (mobilní telefon)
E-mail: rozhddmi@fd.cvut.cz 
Ing. Jiří RŮŽIČKA
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K509 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359629 (telefon)
E-mail: ruzicji4@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen AS - student / FD
 • člen hospodářské komise AS / FD
 • člen pedagogické komise AS / FD
 • manažer pro pedagogickou činnost / Ústav dopravní telematiky / FD
Ing. Alena RYBIČKOVÁ
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-259 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359173 (telefon)
E-mail: rybicale@fd.cvut.cz 
Ing. Jitka ŘEZNÍČKOVÁ, CSc.
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Místnost: F110 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224890729 (telefon)
E-mail: reznijit@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • tajemník / Ústav mechaniky a materiálů / FD
 • manažer pro pedagogickou činnost / Ústav mechaniky a materiálů / FD
Pozice: odborný asistent
doc. Ing. Zdeněk ŘÍHA, Ph.D.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-267 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359156 (telefon)
E-mail: riha@fd.cvut.cz 
Ing. Jindřich SADIL, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K510 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359568 (telefon)
E-mail: sadilj@fd.cvut.cz 
Pozice: asistent ČVUT, zkušební technik ZL FD
Lucie SALAČOVÁ
Pracoviště: Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (16203) (JPP)
E-mail: salacluc@fd.cvut.cz 
Ing. Martin SCHÁNO
Pracoviště: Pracoviště Děčín (16150)
E-mail: schanma1@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Děkanát (16900)
Místnost: K211a (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359520 (telefon)
E-mail: schmidra@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Mgr. Martin SCHOLTZ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111) (JPP)
Místnost: F307 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224359918 (telefon)
+420-224890732 (telefon)
E-mail: scholma1@fd.cvut.cz 
Tomáš SIKORA
Pracoviště: Úsek správy budovy Horská (16820)
Markéta SIKOROVÁ
Pracoviště: Úsek správy budovy Horská (16820)
Místnost: B-6 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-603814903 (mobilní telefon)
+420-224359143 (telefon)
E-mail: sikormar@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Úsek správy budovy Horská / Děkanát / FD
Mgr. Bc. René SKALICKÝ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Místnost: 209 (Pohraniční 1, Děčín)
E-mail: skaliren@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Ing. Petra SKOLILOVÁ
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-264 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359157 (telefon)
E-mail: skolipe1@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • zástupce vedoucího / Ústav logistiky a managementu dopravy / FD
 • zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy v Praze / FD
 • člen AS - zaměstnanec / FD
 • člen pedagogické komise AS / FD
Pozice: marketingová manažerka fakulty
Martin SKŘIVÁNEK
Pracoviště: Oddělení technickoprovozních služeb (16801) (JPP)
Místnost: B1-238 (Zikova 4, Praha)
Telefon: +420-224354320 (telefon)
+420-224355248 (telefon)
Pozice: technik požární ochrany
prof. Ing. Václav SKUROVEC, CSc.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-244 (Horská 3, Praha)
B-112 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359004 (telefon)
+420-224359150 (telefon)
E-mail: skurovac@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen vědecké rady / FD
Ing. Milan SLIACKY
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120) (JPP)
Místnost: K507 (Konviktská 20, Praha)
K514c (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-603842727 (mobilní telefon)
+420-224359631 (telefon)
+420-224359957 (telefon)
E-mail: sliacky@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • tajemník / Ústav dopravní telematiky / FD
 • manažer projektů / Ústav dopravní telematiky / FD
Ing. Jaroslav SLOVÁČEK
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121) (JPP)
E-mail: slovaja5@fd.cvut.cz 
Ing. Ondřej SMÍŠEK
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Pracoviště Děčín (16150)
Místnost: 222 (Pohraniční 1, Děčín)
Telefon: +420-224358404 (telefon)
E-mail: smiseond@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Pracoviště Děčín / FD
 • zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy v Děčíně / FD
 • člen grémia děkana / FD
Bc. Kateřina SMÍŠKOVÁ
Pracoviště: Pracoviště Děčín (16150)
E-mail: kozlika1@fd.cvut.cz 
Jana SMITKOVÁ
Pracoviště: Děkanát (16900)
Místnost: K211 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359520 (telefon)
E-mail: smitkja2@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Děkanát / FD
 • tajemník / FD
 • člen kolegia děkana / FD
 • člen grémia děkana / FD
doc. Ing. Jaromír SODOMKA, CSc.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Telefon: +420-224358524 (telefon)
+420-224890730 (telefon)
E-mail: sodomjar@fd.cvut.cz 
Ing. Bc. Vladimír SOCHA, Ph.D.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
E-mail: vladimir.socha@fbmi.cvut.cz 
Ing. Luděk SOSNA, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
Místnost: A-437 (Horská 3, Praha)
E-mail: sosnalud@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent, železniční doprava
doc. Ing. Radovan SOUŠEK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Telefon: +420-224359168 (telefon)
E-mail: souserad@fd.cvut.cz 
Vladimír STEINHAUSER
Pracoviště: Úsek správy budovy Sýpka v Děčíně (16840)
Bc. Zdeňka STOJASPALOVÁ
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
Telefon: +420-774989443 (mobilní telefon)
E-mail: Zdenka.Stojaspalova@cvut.cz 
Ing. Slobodan STOJIĆ
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-234e (Horská 3, Praha)
E-mail: stojislo@fd.cvut.cz 
Ing. Pavel STOULIL
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
Místnost: A-437 (Horská 3, Praha)
E-mail: stoulpav@fd.cvut.cz 
Ing. Miloš STROUHAL, Ph.D.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: B-129 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359118 (telefon)
E-mail: stroumil@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Evženie SUZDALEVA, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F408 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224358448 (telefon)
+420-224890727 (telefon)
E-mail: suzdaevg@fd.cvut.cz 
Ing. Zdeněk SVATÝ
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Místnost: B-112 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359003 (telefon)
E-mail: svatyzd1@fd.cvut.cz 
prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, dr. h. c.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: A-401a (Jugoslávských partyzánů , Praha)
E-mail: Miroslav.Svitek@cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • garant oboru 3708T041 - TR navazujícího magisterského studia / FD
Ing. Daniel SVOBODA
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121) (JPP)
E-mail: svoboda4@fd.cvut.cz 
Ing. Lukáš SVOBODA
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Oddělení počítačové techniky a síťových služeb (16302)
Místnost: K109a (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224358413 (telefon)
+420-224359527 (telefon)
+420-224359541 (telefon)
E-mail: lukas@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • zástupce vedoucího / Oddělení počítačové techniky a síťových služeb / Děkanát / FD
Pozice: správa sítě budovy Konviktská, přístupový systém K4
doc. Ing. Stanislav SZABO, Ph.D., MBA, dr. h. c.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-223c (Horská 3, Praha)
E-mail: szabo@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • předseda oborové rady oboru 3708V017 - P doktorského studia / FD
doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Místnost: B-114 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359020 (telefon)
E-mail: sachljin@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • zástupce vedoucího / Ústav soudního znalectví v dopravě / FD
RNDr. Ing. Jindřich ŠACHL, Ph.D.
E-mail: sachlji1@fd.cvut.cz 
Ing. Jiří ŠÁLA
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121) (JPP)
E-mail: salajir1@fd.cvut.cz 
Ing. Božena ŠALOVSKÁ
Pracoviště: Pracoviště Děčín (16150) (JPP)
Místnost: 209 (Pohraniční 1, Děčín)
E-mail: salovboz@fd.cvut.cz 
Karel ŠAREŠ
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
E-mail: sareskar@fd.cvut.cz 
Ing. Petr ŠATRA
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
Místnost: B-326 (Horská 3, Praha)
E-mail: satrapet@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Václav ŠEBESTA, DrSc.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Telefon: +420-224359547 (telefon)
E-mail: Vaclav.Sebesta@cvut.cz 
Jitka ŠEBKOVÁ
Pracoviště: Oddělení práce a mezd (16932)
Místnost: K201 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359551 (telefon)
E-mail: sebkojit@fd.cvut.cz 
Pozice: personální oddělení
Bc. Michaela ŠERLOVÁ
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Telefon: +420-723162265 (mobilní telefon)
+420-770144319 (mobilní telefon)
E-mail: serlomic@fd.cvut.cz 
Monika ŠIMKOVÁ
Pracoviště: Ekonomické oddělení (16931)
Místnost: K207 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359501 (telefon)
E-mail: simkova@fd.cvut.cz 
Pozice: referent účetnictví, financování a rozpočetnictví – finanční účetní
Ing. Jan ŠIMŮNEK
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120) (JPP)
Telefon: +420-602307971 (mobilní telefon)
E-mail: simunja1@fd.cvut.cz 
Pozice: externista
Ing. Jan ŠLEICHRT
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Místnost: Fs106 (Na Florenci 25, Praha)
E-mail: sleichrt@fd.cvut.cz 
Jana ŠOURKOVÁ
Pracoviště: Referát vědy a výzkumu (16922)
Místnost: K210b (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224355095 (telefon)
E-mail: sourkova@fd.cvut.cz 
Pozice: doktorské studium
Vít ŠPIREK
Pracoviště: Oddělení počítačové techniky a síťových služeb (16302)
E-mail: spirevit@fd.cvut.cz 
Ing. Martin ŠROTÝŘ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K311 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-774238368 (mobilní telefon)
+420-224359611 (telefon)
E-mail: srotymar@fd.cvut.cz 
doc. Dr. Ing. Roman ŠTĚRBA
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-254 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359172 (telefon)
E-mail: sterbrom@fd.cvut.cz 
PhDr. Mgr. Jana ŠTIKAROVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Místnost: B-307a (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359190 (telefon)
E-mail: stikajan@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen disciplinární komise - zaměstnanec / FD
Pozice: odborný asistent
Ing. Bc. Iva ŠTURMOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Místnost: A-420 (Horská 3, Praha)
E-mail: smejkiva@fd.cvut.cz 
Michal ŠUPEJ
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
E-mail: supejmic@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen AS - student / ČVUT
Renata ŠVÁBOVÁ
Pracoviště: Ekonomické oddělení (16931)
Místnost: K210a (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359517 (telefon)
E-mail: svaboren@fd.cvut.cz 
Pozice: referent účetnictví, financování a rozpočetnictví – rozpočty projektů a grantů
Monika ŠVANDOVÁ
Pracoviště: Studijní oddělení (16921)
Místnost: 224 (Pohraniční 1, Děčín)
Telefon: +420-224358408 (telefon)
E-mail: svandmon@fd.cvut.cz 
Pozice: studijní oddělení pracoviště Děčín
Zuzana ŠVÍBKOVÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115) (JPP)
E-mail: svibkzuz@fd.cvut.cz 
Ing. Jana TALOVÁ
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-261a (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359164 (telefon)
E-mail: talova@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • tajemník / Ústav logistiky a managementu dopravy / FD
 • sekretářka / Ústav logistiky a managementu dopravy / FD
Ing. Šárka TAUBEROVÁ
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116) (JPP)
E-mail: taubesar@fd.cvut.cz 
Mgr. Barbora TĚHNÍKOVÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Místnost: B-311 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359146 (telefon)
E-mail: tehnibar@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Dušan TEICHMANN, Ph.D.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-255 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359171 (telefon)
E-mail: teichdus@fd.cvut.cz 
Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-266 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359165 (telefon)
E-mail: tichyja3@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / FD
doc. Ing. Tomáš TICHÝ, Ph.D., MBA
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K514b (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359978 (telefon)
E-mail: tichyto1@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný administrativní pracovník
Mgr. Marek TOMEČEK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Místnost: B-313 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359144 (telefon)
E-mail: tomecma4@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Ing. Ondřej TREŠL
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Místnost: A-430 (Horská 3, Praha)
E-mail: treslond@fd.cvut.cz 
Ing. Tomáš TŘASÁK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F408 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224358448 (telefon)
+420-224890710 (telefon)
E-mail: trasatom@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Naděžda TŮMOVÁ
Pracoviště: Úsek správy budovy Florenc (16830) (JPP)
Jiří TUREK
Pracoviště: Úsek správy budovy Florenc (16830)
Místnost: F17 (Na Florenci 27, Praha)
Telefon: +420-224890735 (telefon)
Pozice: technik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Jiří TÜRKOTT
Pracoviště: Úsek správy budovy Konviktská (16810)
Miluška TURKOVÁ
Pracoviště: Úsek správy budovy Sýpka v Děčíně (16840) (JPP)
E-mail: turkomil@fd.cvut.cz 
Jaroslava TUTKOVÁ
Pracoviště: Úsek správy budovy Sýpka v Děčíně (16840)
doc. Ing. Lukáš TÝFA, Ph.D.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-431 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224355090 (telefon)
E-mail: tyfal@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • předseda oborové rady oboru 3708V024 - T doktorského studia / FD
Dana UHERKOVÁ
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Místnost: K405 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224356397 (telefon)
+420-224359535 (telefon)
E-mail: uherkdan@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • sekretářka / Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / FD
 • manažer pro pedagogickou činnost / Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / FD
Ing. Krzysztof Paweł URBANIEC
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
E-mail: urbankrz@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • člen AS - student / FD
doc. Ing. Otakar VACÍN, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112)
Místnost: A-424 (Horská 3, Praha)
E-mail: vacinota@fd.cvut.cz 
Ing. Jaroslav VALACH, Ph.D.
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
E-mail: valacjar@fd.cvut.cz 
Jan VÁLEK
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116) (JPP)
Místnost: B-165 (Jugoslávských partyzánů , Praha)
E-mail: valekja3@fd.cvut.cz 
Bc. Sarah VAN DEN BERGH
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Telefon: +420-770144319 (mobilní telefon)
E-mail: vandesar@fd.cvut.cz 
Ing. Bc. Pavel Edvard VANČURA, Ph.D.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117) (JPP)
Telefon: +420-224359166 (telefon)
E-mail: vancupav@fd.cvut.cz 
Ing. Bc. Martin VANĚK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
Místnost: A-433 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224355088 (telefon)
E-mail: vanekma3@fd.cvut.cz 
Ing. Miroslav VANIŠ
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
E-mail: vanismir@fd.cvut.cz 
Ing. Jaroslav VAŠÁTKO
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118) (JPP)
E-mail: vasatjar@fd.cvut.cz 
Ing. Rostislav VAŠÍČEK
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117) (JPP)
E-mail: vasicros@fd.cvut.cz 
RNDr. Martin VECKO, CSc.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: B-129 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359185 (telefon)
E-mail: veckomar@fd.cvut.cz 
Hana VEČEŘOVÁ
Pracoviště: Ekonomické oddělení (16931)
Místnost: K210a (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359504 (telefon)
E-mail: vecerhan@fd.cvut.cz 
Pozice: referent účetnictví, financování a rozpočetnictví – faktury došlé
Nora VELAT
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Místnost: K412 (Konviktská 20, Praha)
E-mail: velatnor@fd.cvut.cz 
Ing. Miroslav VELIŠ
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
Místnost: A-421 (Horská 3, Praha)
E-mail: velismir@fd.cvut.cz 
Mgr. Irena VESELKOVÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Místnost: B-312 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359145 (telefon)
E-mail: veselire@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • tajemník / Ústav jazyků a společenských věd / FD
 • manažer projektů / Ústav jazyků a společenských věd / FD
Pozice: odborný asistent
Zdeněk VESELÝ
Pracoviště: Úsek správy budovy Horská (16820)
Eva VICENOVÁ
Pracoviště: Studijní oddělení (16921)
Místnost: K204 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359542 (telefon)
E-mail: viceneva@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • zástupce vedoucího / Studijní oddělení / Děkanát / FD
Pozice: přijímací řízení
Rodrigo VIDARTE VARGAS
Pracoviště: Pracoviště Děčín (16150) (JPP)
E-mail: vidarrod@fd.cvut.cz 
Bc. David VITOUŠ
Pracoviště: Ústav dopravních systémů (16112) (JPP)
E-mail: vitouda1@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
Místnost: A-220c (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-775862896 (mobilní telefon)
+420-224357951 (telefon)
E-mail: vittepet@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • zástupce vedoucího / Ústav letecké dopravy / FD
 • člen AS - zaměstnanec / FD
 • člen hospodářské komise AS / FD
 • garant oboru 3708R031 - LED bakalářského studia / FD
Ing. Martina VITTEKOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-243 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359160 (telefon)
E-mail: lanskmar@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Ing. Tomáš VÍTŮ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: E-s131 (Resslova 9, Praha)
F307 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224359265 (telefon)
+420-224359918 (telefon)
E-mail: vitu@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F406 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224355079 (telefon)
+420-224890720 (telefon)
E-mail: vlcek@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Ústav aplikované matematiky / FD
 • člen grémia děkana / FD
 • člen vědecké rady / FD
 • člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
Pozice: prorektor pro zahraniční vztahy, člen vědecké rady Univerzity Karlovy
doc. Ing. Veronika VLČKOVÁ, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K306 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359534 (telefon)
E-mail: vlckove1@fd.cvut.cz 
PhDr. Markéta VOJANOVÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115)
E-mail: vojanma1@fd.cvut.cz 
Matěj VOJTÍŠEK
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115) (JPP)
E-mail: vojtimat@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Josef VOLEK, CSc.
Pracoviště: Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Místnost: A-265 (Horská 3, Praha)
Telefon: +420-224359168 (telefon)
E-mail: volek@fd.cvut.cz 
Karolína VOLFOVÁ
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
E-mail: volfokar@fit.cvut.cz 
Ing. Stanislav VONDRÁČEK
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Telefon: +420-224359562 (telefon)
E-mail: xvondra3@fd.cvut.cz 
Ing. Stanislav VONDRÁČEK, CSc.
Pracoviště: Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Telefon: +420-224359562 (telefon)
E-mail: vondrsta@fd.cvut.cz 
Mgr. Šárka VORÁČOVÁ, Ph.D.
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Místnost: F310 (Na Florenci 27, Praha)
Telefon: +420-224358423 (telefon)
+420-224890708 (telefon)
E-mail: voracsar@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • tajemník / Ústav aplikované matematiky / FD
 • manažer pro pedagogickou činnost / Ústav aplikované matematiky / FD
Tomáš VOSTATEK
Pracoviště: Úsek správy budovy Florenc (16830)
Jana VOSTATKOVÁ
Pracoviště: Úsek správy budovy Florenc (16830)
prof. Ing. Věra VOŠTOVÁ, CSc.
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121)
E-mail: vostover@fd.cvut.cz 
prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K507 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359549 (telefon)
E-mail: votruzde@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • zástupce vedoucího / Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / FD
 • člen vědecké rady / FD
 • člen disciplinární komise - zaměstnanec / FD
RNDr. Olga VRAŠTILOVÁ
Pracoviště: Ústav aplikované matematiky (16111)
Telefon: +420-224359916 (telefon)
+420-224890722 (telefon)
E-mail: vrastolg@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Pavel VRTAL
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
E-mail: vrtalpav@fd.cvut.cz 
Ing. Jan VYČICHL, Ph.D.
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Místnost: F108 (Na Florenci 25, Praha)
E-mail: vycicjan@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • předseda disciplinární komise / FD
 • člen disciplinární komise - zaměstnanec / FD
Pozice: odborný asistent
Ing. Adam VYSOCKÝ
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121) (JPP)
E-mail: vysocada@fd.cvut.cz 
doc. Ing. Petr VYSOKÝ, CSc.
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: K306 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359534 (telefon)
MUDr. Michaela VYŠATOVÁ
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Místnost: F107 (Na Florenci 25, Praha)
Telefon: +420-224358415 (telefon)
E-mail: jirovmic@fd.cvut.cz 
Libuše WAICOVÁ
Pracoviště: Studijní oddělení (16921)
Místnost: K204 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359508 (telefon)
E-mail: waicolib@fd.cvut.cz 
Pozice: 1.-3. ročník bakalářského studia
Shangzhou XIA
Pracoviště: Ústav letecké dopravy (16121) (JPP)
Telefon: +420-730999628 (mobilní telefon)
E-mail: xiashang@fel.cvut.cz 
Ing. Miroslav ZÁHORA
Pracoviště: Ústav dopravních prostředků (16116) (JPP)
E-mail: zahormi1@fd.cvut.cz 
Jana ZACHARIÁŠOVÁ
Pracoviště: Referát rozvoje a výstavby (16924) (JPP)
E-mail: zachaja3@fd.cvut.cz 
Mgr. Veronika ZÁVESKÁ
Pracoviště: Ústav jazyků a společenských věd (16115) (JPP)
E-mail: zavesver@fd.cvut.cz 
Ing. Jan ZELENKA
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Úsek správy budovy Konviktská (16810)
Místnost: K104a (Konviktská 20, Praha)
F18 (Na Florenci 27, Praha)
Telefon: +420-723514080 (mobilní telefon)
+420-224357976 (telefon)
+420-224359525 (telefon)
E-mail: zelenkj3@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • vedoucí / Úsek správy budovy Florenc / Děkanát / FD
 • vedoucí / Úsek správy budovy Konviktská / Děkanát / FD
Pozice: odborný asistent
prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Místnost: K301 (Konviktská 20, Praha)
Telefon: +420-224359529 (telefon)
E-mail: zelintom@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • proděkan pro strategii a vnější vztahy / FD
 • zástupce děkana / FD
 • zástupce vedoucího / Ústav aplikované informatiky v dopravě / FD
 • člen kolegia děkana / FD
 • člen grémia děkana / FD
 • člen vědecké rady / FD
 • garant oboru 3707R002 - MED bakalářského studia / FD
Mgr. Romana ZIBNEROVÁ
Pracoviště: Ústav dopravní telematiky (16120)
Místnost: 210 (Pohraniční 1, Děčín)
E-mail: zibnerom@fd.cvut.cz 
Pozice: odborný asistent
Karolína ZÍTKOVÁ
Pracoviště: Oddělení počítačové techniky a síťových služeb (16302) (JPP)
Lucie ZÍTKOVÁ
Pracoviště: Oddělení počítačové techniky a síťových služeb (16302)
Telefon: +420-224358413 (telefon)
E-mail: zitkoluc@fd.cvut.cz 
Funkce na ČVUT:
 • sekretářka / Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / FD
 • sekretářka / Oddělení počítačové techniky a síťových služeb / Děkanát / FD
Ing. Petr ZLÁMAL, Ph.D.
Pracoviště: Ústav mechaniky a materiálů (16118)
E-mail: zlamal@fd.cvut.cz 
Ing. Jindřich ZOUL
Pracoviště: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) (JPP)
E-mail: zouljind@fd.cvut.cz 
Ing. Libor ŽÍDEK
Pracoviště: Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Oddělení počítačové techniky a síťových služeb (16302)
Místnost: 216 (Pohraniční 1, Děčín)
Telefon: +420-224359968 (telefon)
E-mail: zidek@fd.cvut.cz 
Pozice: správa serverů