info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Dopravní aplikace a metodiky vytvořené na FD

obrázek titulní stránky metodiky

Metodika pro stanovení nákladového indexu silniční nákladní dopravy

Nákladový index ČESMAD BOHEMIA je systém sledování vývoje nákladů českých kamionových dopravců. Vychází z metodiky holandské společnosti NEA a z metodiky odborníků z Fakulty dopravní ČVUT v Praze, kteří jsou jeho zpracovateli. Index je zkonstruován tak, aby dával objektivní informace o vývoji nákladů na 1 km, které má dopravce v různých evropských relacích a také obecný přehled o vývoji na celém trhu kamionové dopravy.

Ke stažení:

  • metodika soubor pdf  (~294.7 kB)

obrázek titulní stránky metodiky

Metodika kalkulace nákladů silniční dopravy

V rámci výuky ekonomických předmětů na Fakultě dopravní ČVUT byla za odborného přispění Sdružení autodopravců Čech a Moravy (SAČM) vytvořena metodika kalkulace nákladů silniční dopravy. Cílem metodiky je přiblížit studentům fakulty a zájemcům z odborné veřejnosti strukturu nákladů, obsah jednotlivých nákladových položek a rámcové postupy výpočtu nákladů dopravního výkonu silničních dopravců.

Ke stažení:

  • metodika soubor word  (~293.5 kB)
  • komentář k metodice soubor word  (~552 kB)
  • tabulky k metodice soubor excel  (~164 kB)

obrázek titulní stránky metodiky

Metodika kalkulace nákladových tarifů taxislužby

Výsledkem kalkulace jsou obvyklé a do jisté míry orientační minimální náklady, které jsou v současné době vynakládány k provozu taxislužby na území hlavního města Prahy. Velmi důležitými údaji, které zásadně ovlivňují výpočet jednotkových nákladů (na 1 km, na 1 hod provozu), jsou dopravní výkony (ujeté kilometry, doba provozu). Zejména u těchto veličin jsme se opírali o podklady Asociace koncesionářů v taxislužbě.

Ke stažení:

  • metodika soubor pdf  (~757 kB)
  • dodatek k metodice soubor pdf  (~294.4 kB)