info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Výzkumná laboratoř vozidel

Vedoucí pracoviště:
Ing. Jiří FIRST
Zástupce vedoucího:
Ing. Josef MÍK, Ph.D.

Charakteristika

foto y laboratoře

Laboratoř provádí v rámci výukové a výzkumné činnosti ústavu měření a experimenty v oblasti dynamiky, legislativy a aspektů bezpečnosti a spolehlivosti konstrukce vozidel. Jedná se zejména o tyto oblasti:

  • dynamické zkoušky silničních vozidel (akcelerace, decelerace, rychlost, stabilita, kmitání, ekonomické parametry, hygienické parametry atd.)
  • nárazové a deformační testy
  • statické zkoušky (geometrické a hmotnostní charakteristiky, vizuální kontroly atd.), simulační technologie s využitím vysoce výkonných počítačů, ergonomie a hygiena práce
  • emise z dopravy

Crash testy:

Příprava a realizace crashtestů typu:

  • automobil x automobil
  • automobil x bariéra
  • motocykl x automobil
  • motocykl x bariéra

Zařazena mezi exceletní laboratoře FD

Webové stránky laboratoře
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
128 03 Praha 2, Horská 3

Tel: 224 355 085

Kudy k nám
mapa + street view