Ing. Jiří First

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
16DPY - Dopravní prostředky
16Y1RE - Řídící a elektronické systémy vozidel
16Y2HP - Hygiena dopravních prostředků
Cvičení:
16DPY - Dopravní prostředky

Garant předmětu v doktorském studiu:

16VTP - Výrobní technologie dopravních prostředků

Vedoucí studentského projektu:

Aktivní bezpečnost dopravních prostředků
  16X1AD - bakalářský studijní program
Bezpečný motocykl
  16X1CD - bakalářský studijní program
  16X1CM - bakalářský studijní program
  16X2CS - navazující magisterský studijní program
Aktivní, pasivní bezpečnost a konstrukce dopravních prostředků
  16X1OD - bakalářský studijní program
Pasivní bezpečnost dopravních prostředků
  16X1PS - bakalářský studijní program
  16X2PD - navazující magisterský studijní program
Konstrukce dopravních prostředků
  16X2KD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Způsob kontroly stability vozidla, zejména užitkového, a systém k provádění tohoto způsobu
First, J.
Ústav dopravních prostředků, ČVUT FD. 306973. 13.09.2017.
Tuzemský patent
2.Český kabriolet a kupé v průběhu století
First, J. - Bouchner, P. - Válek, J., - Heřmanová, J.
Praha: ústav dopravních prostředků. 2017, ISBN 978-80-01-06082-7. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/
Vědecká kniha česky
3.Czech Convertible and Coupé in the Course of a Century. The Exhibition's anthology.
First, J. - Válek, J. - Heřmanová, J., - Bouchner, P.
Praha: ústav dopravních prostředků. 2017, 1. ISBN 978-80-01-06367-5. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
4.Book of Abstracts. 5th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Novotný, S. ed. - First, J. ed. - Mík, J. ed. - Mashko, A. ed., - Skolilová, P. ed.
Driver-Car Interaction and Safety Conference 2016. Prague, 16.06.2016 - 17.06.2016. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2016, Dostupné z: http://www.dcis.cz/
Sborník
5.Studentský závodní motocykl
First, J. - Štěrba, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Růžička, M., - Nehasil, M.
[Funkční vzorek]. 2016, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/full/motostudent/
Funkční vzorek
6.Český kabriolet a kupé v průběhu století
First, J. org. - Válek, J. org. - Bouchner, P. org. - Mík, J. org., - Skolilová, P. org.
[Pořádání výstavy]. 2016, Dostupné z: http://ccc.fd.cvut.cz/
Pořádání výstavy
7.Flywheel energy storage retrofit system for hybrid and electric vehicles
First, J. - Plomer, J.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7181571
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
8.Czech Motorcycle, Exhibition Catalogue
First, J. - Bouchner, P. - Kadlecová, J. - Válek, J., - Straka, M.
1. vyd. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, sv. 1. ISBN 978-80-01-05827-5. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
9.Český motocykl, almanach výstavy
First, J. - Bouchner, P. - Válek, J., - Straka, M.
1. vyd. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Historie dopravních prostředků na FD ČVUT. sv. 1. ISBN 978-80-01-05661-5. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Vědecká kniha česky
10.Český motocykl v historii a současnosti
Mík, J. org. - First, J. org., - Bouchner, P. org.
[Pořádání výstavy]. 2014, Dostupné z: http://ceskymotocykl.fd.cvut.cz
Pořádání výstavy
11.Riding Comfort on the Motorcycle Objective Evaluation Methods and Impact on Safety
Šotola, M. - First, J.
In: NOVOTNÝ, S., et al., eds. Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9. Dostupné z: http://www.dcis.cz
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
12.Energetická analýza pozemní dopravy
First, J.
1. vyd. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, ISBN 978-80-01-05664-6. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Vědecká kniha česky
13.Alternativní pohony pro silnič ní dopravu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Mík, J. - First, J. - Válek, J. - Čechová, A. - Lapáčková, M. - Šumelda, A. - Řada, J. - Šlapák, M., - Orlický, A.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto a.s.. 2013, UDP2013-21. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
14.Česko-anglicko-německý překladový slovník dopravních pojmů
Čarská, Z. - Týfa, L. - Kusák, A. - Bala, V. - First, J., - Michlová, S.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2010, Dostupné z: http://dopravni-slovnik.fd.cvut.cz/
Software splňující podmínky RIV
15.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
2009, LSS 2009.
Výzkumná zpráva v češtině
16.Airbags for motorcycles situated on the tank
Hönig, M. - Kovanda, J., - First, J.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(3), s. 135-144. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
17.Zkoušení automobilů a motocyklů - Příručka pro konstruktéry
First, J.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, ISBN 978-80-254-1805-5.
Vědecká kniha česky
18.Prezentace ČVUT v Praze FD na výstavě MOTOCYKL 2008
First, J. - Šotola, M. - Hönig, M. - Schejbalová, Z., - Jírů, P.
Výstava. Incheba Praha spol. s r.o.. Výstaviště Holešovice, 05.03.2008 - 09.03.2008.
Umělecká výstava - salon
19.Metodika zkoušek kolize chodec-vozidlo
Kovanda, J. - First, J. - Šotola, M., - Kovandová, H.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2008
Uplatněná certifikovaná metodika
20.Pairing preference method application on pedestrian passive safety factors
Schejbalová, Z. - First, J.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 52-56. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
21.Konstrukce jednostopého vozidla, zejména motocyklu
First, J. - Šotola, M.
ČVUT v Praze.
Patentová přihláška (nejde do RIV)
22.Konstrukce jednostopého vozidla, zejména motocyklu
First, J. - Šotola, M.
ČVUT v Praze.
Patentová přihláška (nejde do RIV)
23.Pedestrian passive safety - evaluation methodology of accidental factors influence on consequences seriousness
First, J. - Schejbalová, Z., - Kovanda, J.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 167-172. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
24.The motorcycle sitting geometry like safety element
First, J. - Šotola, M. - Kovanda, J. - Šafránek, J., - Krejčí, P.
In: TRANSTEC. TRANSTEC 2007. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2007, s. 173-179. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
25.Kolize jízdní kolo - chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
Praha: MDCR. 2006, VYZ616.002/06.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
26.Alternativní energie v dopravě s využitím vody v českopolském příhraničí
Kovanda, J. - First, J. - Tošovský, J., - Kvášová, A.
Jeseník: Mikroregion Jesenicko. 2006, VYZ 616.009/06.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
27.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
2005, VYZ616.006/05.
Výzkumná zpráva v češtině
28.Kolize automobil - bariéra
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M., - Scuderi, F.
Praha: Fakulta dopravní ČVUT. 2005, VYZ616.003/05.
Výzkumná zpráva v češtině
29.Měření vibrací na motocyklu JAWA 650
First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T., - Šotola, M.
2005, VYZ616.001/05.
Výzkumná zpráva v češtině
30.Pasivní bezpečnost při kolizi s vozidlem, biomechanika a vliv informačních technologií
Schejbalová, Z. - Kovanda, J. - First, J. - Boušková, M. - Kovandová, H., - Lenk, J.
Praha: MDČR. 2005, VYZ616.007/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
31.Kolize motocyklu a osobního automobilu
Kovanda, J. - First, J.
Soudní inženýrství. 2005, 16(2), s. 103-109. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
32.Spalovací motor ještě neřekl poslední slovo
First, J. - Schejbalová, Z.
In: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Karlovy Vary, 14.09.2005 - 16.09.2005. Karlovy Vary: STUŽ. 2005, s. 13-20. ISBN 80-903634-0-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
33.Kolize automobil-chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
Praha: MDČR. 2005, VYZ616.011/05.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
34.Spalovací motor ještě neřekl poslední slovo
First, J. - Schejbalová, Z.
In: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Karlovy Vary, 14.09.2005 - 16.09.2005. Karlovy Vary: STUŽ. 2005, s. 13-16. ISBN 80-903634-0-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
35.Urychlovací dráha pro nárazové zkoušky
First, J. - Kovanda, J., - Šotola, M.
[Funkční vzorek]. 2005
Funkční vzorek
36.Urychlovací dráha pro nárazové zkoušky
First, J. - Kovanda, J., - Šotola, M.
[Prototyp]. 2005
Prototyp
37.Vývoj mobilního zařízení pro urychlení vozidel při zkoušce pasivní bezpečnosti
First, J. - Mičunek, T.
In: SVOBODA, V. a MOCKOVÁ, D., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 247-255. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
38.JAWA Pérák
First, J.
Supermoto. 2004, 7(5), s. 76-77.
Článek
39.Matchless
First, J.
Supermoto. 2004, 7(4), s. 70-72.
Článek
40.Kawasaki
First, J.
Supermoto. 2004, 7(2), s. 58-61.
Článek
41.Rösler & Javering
First, J.
Supermoto. 2004, 7(3), s. 62-63.
Článek
42.Radvan a Meteor
First, J.
Supermoto. 2004, 7(3), s. 63.
Článek
43.Zařízení pro urychlení vozidel při dynamických zkouškách pasivní bezpečnosti
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
Praha: MŠMT. 2004, VYZ616.005/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
44.Pedestrian Safety - Collision With Personal Car and Van Vehicle
Schejbalová, Z. - Lenk, J. - Kovandová, H. - Kovanda, J. - First, J., - Mičunek, T.
In: SVOBODA, V. a MOCKOVÁ, D., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 317-318. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
45.Kolize automobil - automobil
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
Praha: MŠMT. 2004, VYZ616.004/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
46.Zlepšení informovanosti mezi obory s ohledem na bezpečnost dopravy
Boušková, M. - First, J.
In: SVOBODA, V. a MOCKOVÁ, D., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 1-4. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
47.Pedestrian safety - collision with personal car and van vehicle
Schejbalová, Z. - Kovandová, H. - Lenk, J. - Mičunek, T. - First, J., - Kovanda, J.
In: IRCOBI Conference Proceedings. IRCOBI. Graz, 21.09.2004 - 25.09.2004. France: IRCOBI. 2004, s. 146-150.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
48.Vulkan a Perun
First, J.
Supermoto. 2004, 7(1), s. 58-59.
Článek
49.Kolize motocykl - automobil
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
Praha: MŠMT. 2004, VYZ616.003/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
50.Kolize motocykl-automobil
First, J. - Kovanda, J., - Boušková, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní. 2003, ?.
Výzkumná zpráva v češtině
51.Čas a aeros
First, J.
supermoto. 2003, 0(11), s. 72-73.
Článek
52.Gilera
First, J.
Supermoto. 2003, 0(12), s. 54-57.
Článek
53.Husqvarna
First, J.
supermoto. 2003, 0(6), s. 60-63.
Článek
54.Grizzly
First, J.
supermoto. 2003, 0(7), s. 72-73.
Článek
55.Norton
First, J.
supermoto. 2003, 0(10), s. 56-59.
Článek
56.Suzuki
First, J.
supermoto. 2003, 0(8), s. 60-63.
Článek
57.moto Guzzi
First, J.
supermoto. 2003, 0(4), s. 54-57.
Článek
58.Sachs a české motocykly
First, J.
supermoto. 2003, 0(9), s. 72-73.
Článek
59.Zeus
First, J.
supermoto. 2003, 0(3), s. 72-73.
Článek
60.Sagitta
First, J.
Supermoto. 2003, 0(3), s. 72-73.
Článek
61.Harley Davidson
First, J.
Supermoto. 2003, 0(2), s. 54-57.
Článek
62.Manet a ti druzí
First, J.
supermoto. 2003, 0(1), s. 70-83.
Článek
63.motocykl v dopravě
First, J.
In: WITZANY, J. a ŠIMONOVSKÝ, M., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 57-62. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
64.eso z Divisova
First, J.
Supermoto. 2002, 1(7), s. 60-61.
Článek
65.mz-motorradwerke zchopau
First, J.
Supermoto. 2002, 1(6), s. 56-59.
Článek
66.MV AGUSTA
First, J.
Supermoto. 2002, 1(4), s. 64-67.
Článek
67.koncepce a konstrukce automobilů
First, J.
svět motocyklov. 2002, 9(8/9), s. 39-41.
Článek
68.triumph
First, J.
Supermoto. 2002, 1(2), s. 68-71.
Článek
69.Honda
First, J.
Supermoto. 2002, 1(12), s. 54-57.
Článek
70.Yamaha
First, J.
Supermoto. 2002, 1(8), s. 58-61.
Článek
71.BMW
First, J.
Supermoto. 2002, 1(10), s. 64-67.
Článek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Technické a přístrojové vybavení laboratoře pro výuku odborných předmětů
First, J.
2007 - 2007
851