Formuláře pro studenty

  • Žádost o přerušení studia soubor pdf
  • Žádost o prodloužení/zkrácení přerušení studia soubor pdf
  • Žádost o uznání předmětů soubor pdf
  • Žádost o náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce soubor pdf
  • Žádost o sociální stipendium soubor pdf
  • Odvolání proti vyměření poplatku za studium soubor pdf
  • Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia soubor pdf
  • Žádost o změnu osobních údajů soubor pdf
  • Žádost (univerzální) soubor pdf
  • Oznámení o zanechání studia soubor pdf