Teorie konstrukcí vozovek pozemních komunikací

Kód předmětu:
12TKV
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
čeština DS Dopravní systémy a technika - 3708T009
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Marek Blaščík
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
tuhé a netuhé vozovky, silniční stavební materiály, recyklace vozovek, návrh konstrukce vozovky, výroba a pokládka asfaltových směsí
Anotace:
Funkce dopravy v silničním stavitelství - materiálová hlediska. V předmětu je kladen důraz na vývoj výstavby a provádění v silničním stavitelství od počátku 20. století do současnosti, se zaměřením na problematiku materiálů.
Cíle:
Porozumění konceptu výstavby pozemní komunikace. Představení krytových vrstev kostrukce vozovky a porozumění chování materiálů na pozemních komunikacích.