Vysokorychlostní tratě

Kód předmětu:
12Y2VT
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
vysokorychlostní železniční doprava, vysokorychlostní trať, interoperabilita, dopravní obsluha území, konstrukce železniční tratě, geometrické parametry koleje, dopravna, trasování
Anotace:
Charakteristika vysokorychlostní železniční dopravy a její místo v dopravním systému. Typy a charakteristika vysokorychlostních železničních vozidel a zabezpečovacího systému. Interoperabilita vysokorychlostního železničního systému. Neadhezní vysokorychlostní drážní systémy. Obsluha města vysokorychlostní tratí (VRT). Dopravny na VRT. Celosvětová síť, trasování, provozní koncepce, specifika konstrukce a geometrických parametrů koleje VRT.
Cíle:
Získání komplexních znalostí o podsystému železniční dopravy - vysokorychlostní železniční dopravě. Důraz na provázanost vysokorychlostní železniční dopravy s ostatními dopravními systémy s cílem zvýšení podílu veřejné dopravy v modal-splitu.
www stránky předmětu
http://vrt.fd.cvut.cz/