Databázové systémy

Kód předmětu:
14DB
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština DOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
čeština LED Letecká doprava - 3708R031
čeština MED Management a ekonomika dopravy a telekomunikací - 3707R002
čeština PIL Profesionální pilot - 3708R030
čeština TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
zimní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.
Ing. Radek Holý
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
Ing. Ondřej Smíšek
Ing. Martin Šrotýř, Ph.D.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Ondřej Smíšek
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
relační model dat, kandidátní klíč, cizí klíč, normalizace databáze, datová integrita, relační databáze, dotazovací jazyk SQL, architektury databázových systémů
Anotace:
Základní pojmy databázových systémů, tvorba konceptuálního modelu, relační model dat, principy normálních forem, modelování vztahů, návrh relační databáze, zajištění bezpečnosti a integrity dat, dotazy do databáze - relační algebra, jazyk SQL, architektury klient / server, vícevrstvé architektury, distribuované databázové systémy. Přístup k datům přes WWW.
Cíle:
Základy teorie relačních databázových systémů, praktické dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze a tvorbu dotazů do databáze, základy činnosti administrátora databáze, architektury DB systémů, trendy v rozvoji databázových technologií.