Dopravní modelování a simulace

Kód předmětu:
14DMS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
1 + 3 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina IS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
letní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
Simulační nástroje.
Anotace:
Získat ucelený přehled simulačních nástrojů a jejich využití; porozumění principů; schopnost modifikovat funkci simulačních nástrojů a jejich vhodná parametrizace; schopnost nasazení simulačních nástrojů v praxi.
Cíle:
Podat ucelený pohled na simulační nástroje, zejména s ohledem na jejich správnou aplikaci v praxi a jejich parametrizaci.