Jazyk - ruština

Kód předmětu:
15JARL
Studium:
doktorské
Studijní program:
Logistika (P 3713)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
povinný
Jazyk | obor:
čeština, angličtina L Dopravní logistika - 3706V006
Zakončení:
zápočet (z)
Garant předmětu:
PhDr. Světlana Michlová
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Anotace:
Výuka probíhá formou konzultací po dobu dvou semestrů. Předpokladem získání zápočtu je písemná informace o disertační práci, zvládnutí základní mluvnice a odborné slovní zásoby potřebné pro prezentaci vlastní práce v oboru a četbu odborných textů.