Technologie železniční dopravy

Kód předmětu:
17TZDK
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
6
Rozsah výuky:
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština LA Logistika a řízení dopravních procesů - 3708T046
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
kapacita železniční dopravní cesty, zábrzdná vzdálenost, provozní intervaly, organizace a řízení jízdy vlaku, grafikon vlakové dopravy, systémová jízdní doba, letmé křižování
Anotace:
Stanovení kapacity traťového úseku, modelová provozní situace se systémovou jízdní dobou mezi taktovými uzly, výpočet úspory trakční energie v porovnání s náklady na straně infrastruktury při výstavbě výhybny pro letmé křižování, řešení kapacitní úlohy a výpočet provozních intervalů, výpočet nákladů provozní koncepce, robustnost jízdního řádu, systematická koncepce tras nákladní dopravy, zásady centralizovaného operativního řízení provozu.
Cíle:
Po absolvování předmětu bude student schopen systematicky navrhovat provozní koncepce a nutné úpravy infrastruktury plynoucí z požadavků provozu - dosažení systémové jízdní doby. Absolvent bude schopen kvantifikovat vynaložené náklady a náklady provozní koncepce. V navržených dopravnách bude schopen vypočítat staniční provozní intervaly.