Manažerská etika

Kód předmětu:
21Y1MZ
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
morálka, etika, etiketa, společenský styk, etický kodex, dress code
Anotace:
Základní pojmový aparát manažerské etiky. Základy etikety a pravidla společenského styku. Společenské akce. Etiketa v pracovním styku. Umění prezentace a vyjednávání. Osobní image. Diplomatický protokol. Manažerská etika. Podnikatelská etika.
Cíle:
Naučit studenty stimulovat morální představivost, rozvíjet schopnosti, rozpoznávat a řešit etické problémy, podporovat smysl pro etickou odpovědnost, vést k tolerantnosti v případě nesouhlasu a pochopit význam formulování etického kodexu v organizaci.