Bezpečnostní a ergonomická řešení v dopravě

Kód předmětu:
23BER
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BEZ Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708R047
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Hedvika Kovandová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Bezpečnost dopravních prostředků, ergonomie, bezpečnostní problematika, HMI.
Anotace:
Principy bezpečnosti v dopravě a ergonomie. Zásady interakce člověk-stroj (HMI). Návrh dopravního prostředku z hlediska bezpečnosti přepravovaných osob. Hodnocení bezpečnostních kritérií a parametrů vozidel.
Cíle:
Seznámit posluchače s problematikou bezpečnosti dopravních prostředků z hlediska vazby člověk-stroj.