Inteligentní vozidlo a bezpečnost

Kód předmětu:
23IV
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
1 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina IS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
letní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Václav Jirovský, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Václav Jirovský, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Pasivní bezpečnost, aktivní bezpečnost
Anotace:
Obsahem předmětu jsou základní pojmy, způsoby a vznik poranění, zádržné systémy, biomechanika poranění, aktivní a pasivní bezpečnost.
Cíle:
Znalost konstrukce a řízení zádržných systémů vozidel s ohledem na poranění posádky, informační toky v případě nehody, simulační nástroje k řešení problémů pasivní bezpečnosti.