Krizové řízení pro inženýrské obory

Kód předmětu:
23KRIO
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
čeština LA Logistika a řízení dopravních procesů - 3708T046
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
RNDr. Jan Procházka, Ph.D.
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
roh  Kombinovaná
forma studia:
RNDr. Jan Procházka, Ph.D.
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
krizové řízení; příčiny kritických situací; řešení odezvy; podpory pro odezvu
Anotace:
Postavení krizového řízení v systému řízení státu, veřejné správy a organizace; krizové plánování a jeho úkoly. Úkoly krizového řízení. Krizové stavy. Bezpečnostní rady. Krizové štáby, krizové plány, IZS, podpory odezvy, základní legislativa krizového řízení, ochrana kritické infrastruktury.
Cíle:
Poznat krizové řízení v ČR a zásady krizového řízení u důležitých technologií, objektů a infrastruktur, a zásady logistiky krizového řízení. Naučit se navrhnout, provést a řídit opatření a činnosti při abnormálních a kritických situacích v objektech, technologiích a infrastrukturách a při krizových situacích v území, kde podporují veřejnou správu.