Kybernalita

Kód předmětu:
23KYB
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Kyberprostor, kybernalita, kriminální čin.
Anotace:
Právní aspekty chování na počítačových sítích a v počítačových systémech, pojem kybernetické kriminality, její druhy a začlenění do stávajících právních řádů. Technologie kybernetického kriminálního činu, teoretické základy a modely, kyberterorismus, infoware a související aspekty.
Cíle:
Poskytnutí přehledu dění v kyberprostoru se zaměřením na popisy nelegálních aktivit a jejich důsledků.