Praktická dynamika vozidel

Kód předmětu:
23PDYN
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Václav Jirovský, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
dynamika dopravních prostředků, experiment, IPG CarMaker
Anotace:
Teorie dynamiky silničních vozidel. Vícehmotové modelování vozidel. Modelování v systému IPG CarMaker. Standardizované a vývojové experimenty realizované na silničních vozidlech. Realizace experimentálních měření na osobních automobilech. Vyhodnocování experimentu.
Cíle:
Aplikace znalostí z dynamiky vozidel při realizaci standardizovaných a dalších měření na silničních vozidlech.