Senzory a senzorické sítě

Kód předmětu:
23SSS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Sensory, měření neelektrických veličin, senzorické sítě.
Anotace:
Principy senzorů elektrických a neelektrických veličin, charakteristiky senzorů, optické a speciální senzory, rozhraní pro připojování senzorů, materiály a výroba senzorů.
Cíle:
Cílem předmětu je poskytnout přehled o senzorických technologiích a propojování senzorů.