Data a jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín

Kód předmětu:
23Y1DZ
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
data; nejistota; neurčitost; datové soubory; práce s daty; metody; pracovní postupy
Anotace:
Příčiny rizik - základní pojmy, sběr dat, datové soubory, nejistota a neurčitost dat, zpracování dat, ohrožení, riziko, hodnotové stupnice, metody empirické, analytické a heuristické, pracovní postupy a metody pro stanovení ohrožení a pro stanovení rizika, metody pro tvorbu variant, systémy pro podporu rozhodování.
Cíle:
Naučit základní metody sběru dat, tvorbu datového souboru pro stanovený cíl, způsoby ověřování reprezentativnosti datového souboru, zásady volby metod pro zpracování dat, aby výsledky zpracování byly správné a validované (měly jistou vypovídací hodnotu) a vybrané metody rizikového inženýrství a způsoby jejich aplikace při řešení úloh praxe.