Karosérie motorových vozidel

Kód předmětu:
16Y2KV
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Josef Mík, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Klíčová slova:
karosérie, projekt vozidla, výhledy z vozidla, statika, dynamika, nouzové stavy, plasticita, aerodynamika
Anotace:
Karosérie osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů a motocyklů jako konstrukční celek. Zásady projektu, výroby, zkoušení a provozu. Materiály ve stavbě karosérií. Prvky aktivní a pasivní bezpečnosti. Ergonomie, HMI, výhledy z vozidla, operační dosahy, výhledy za vozidlo. Kondiční prvky, signalizační funkce. Aerodynamika karosérie. Design a základy výtvarného návrhu. Praktická cvičení.
Cíle:
Vysvětlit studentům projekt automobilu, zásady stavby karosérie dopravního prostředku, roli legislativy, design karosérie, provozní a nouzové stavy karosérie, využití netradičních materiálů, aerodynamiku karosérie. Cílem je pochopení procesu vývoje karosérie a jejích provozních vlastností.