Železniční síť České republiky a Evropy

Anotace:
Vazba železniční sítě ČR na Evropu. Projekt se zabývá nejen dálkovými tratěmi tranzitního významu v osobní a nákladní dopravě, důraz je kladen též na přeshraniční železniční spojení jako na faktor ovlivňující hospodářský růst regionu. Závěrečné práce jsou zaměřeny na modernizaci železničních tratí s respektováním jejich významu pro vnitrostátní i mezistátní dopravu a na zajištění optimální dopravní obsluhy území.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Vedoucí:
Ing. Ondřej Havlena, Ph.D.
Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
12X2ZS | angličtina | DS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.