Identifikace a její aplikace v oblasti dopravy

Anotace:
Cílem projektu jsou analýzy a návrhy praktických realizací v oblasti využití ID karet a dalších identifikátorů. Jedná se o reálné návrhy aplikací, přípravy nových služeb a jejich konceptů hlavně s využitím bezhotovostních plateb, přístupových systémů aj. Volit můžete i seznámení se se základními biometrickými metodami, které se zabývají měřením a analýzou biologických dat a jejich využití k identifikaci člověka s následným uplatněním v dopravních aplikacích.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Vedoucí:
Ing. Radek Holý
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Obor:
14X1FM | angličtina | LOG/MED (Logistika a řízení dopravních procesů / Management a ekonomika dopravy a telekomunikací)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
14X2FM | angličtina | LA (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.