Chytrý kampus

Anotace:
Chcete pomocí kreativity a technologií měnit univerzitu? Pojďte přetvářet své myšlenky a nápady do konkrétní podoby a realizace. Budete vymýšlet, analyzovat, navrhovat, připravovat, projektovat a implementovat nové aplikace a služby, které ovlivní nejen Vás. Cílem je realizace zajímavých myšlenek a potřeba chtít je uplatnit v běžném životě. Prostě uplatnit myšlenky z dopravy, logistiky, logiky i ekonomiky a spustit či navázat smart koncepty a služby velkých měst i v našem univerzitním prostředí.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Vedoucí:
Ing. Radek Holý
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Milan Koukol, Ph.D.
Ing. Michal Neuman

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
14X2JM | angličtina | LA (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.
Seznam studentů:
Praha
0. ročník