covid-19 info

logo ČVUT

Diferenciální a diferenční rovnice

Kód předmětu:
11DAD
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaBEZ Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708R047
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Mgr. Romana Zibnerová
roh  Cvičení:
Mgr. Romana Zibnerová
roh  Kombinovaná
forma studia:
Mgr. Romana Zibnerová
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
diferenční rovnice, soustava diferenčních rovnic, diferenciální rovnice, soustava diferenciálních rovnic, mocninná řada, počáteční a okrajová úloha, ortogonální systémy funkcí, Fourierova řada
Anotace:
Lineární diferenční rovnice s konstantními koeficienty a jejich soustavy. Některé typy diferenciálních rovnic prvního řádu. První integrál diferenciální rovnice. Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu. Metody řešení homogenní rovnice a řešení nehomogenní rovnice variací konstant. Použití mocninných řad k řešení diferenciálních rovnic. Okrajová úloha pro diferenciální rovnice druhého řádu. Vlastní čísla a vlastní funkce diferenciální rovnice.
Cíle:
Seznámit studenty s metodami řešení lineárních diferenčních a diferenciálních rovnic, ukázat vztah mezi okrajovou úlohou pro diferenciální rovnice a minimem funkcionálu energie.