covid-19 info

logo ČVUT

Dopravní psychologie v německy mluvících zemích

Kód předmětu:
15Y2DN
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
PhDr. Mgr. Jana Štikarová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
doprava, dopravní psychologie, dopravní způsobilost, mobilita ve městě, odborná terminologie
Anotace:
Předmět obsahuje texty, které jsou zvoleny s ohledem na jazykovou připravenost a zájmy studentů ve skupině s tím, že splňují aktuální dopravní problematiku (fyzika pro řidiče, alkohol za volantem, únava, získání řidičského průkazu, děti v dopravě, dopravní podnik v Německu, jak se chovat při dopravní nehodě, dopravní psychologie na internetu). Přehled internetových stránek a další.
Cíle:
Cílem předmětu je získat přehled o aktuálním stavu v dopravě a o psychologických výzkumech v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Studenti si osvojí základní odbornou terminologii a prohloubí své jazykové znalosti.