info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Application of Operations Research Methods in Logistics

Kód předmětu:
17AMOL-E
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Smart Cities (N1041A040004)
semestrjazyk
2angličtina
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Klíčová slova:
metody operačního výzkumu, grafové algoritmy, rozhodovací úlohy, dopravní plánování, rozvrhování
Anotace:
Exaktní, heuristické, metaheuristické metody. Statická a dynamická úloha minimální cesty. Lokační analýza, lokace záchytných parkovišť. Úloha obchodního cestujícího s omezeními. Přiřazovací problémy. Rozhodování v městském provozu. Návrh dopravních linek ve městech. Rozvrhování ve veřejné dopravě.
Cíle:
Navázat na základní úlohy a metody teorie grafů a rozšířit je o dynamické úlohy a úlohy zahrnující reálná omezení aplikovatelná v logistice a inteligentních městech. Představit pokročilé algoritmy a nástroje operačního výzkumu.