info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Aplikovaná telematika

Kód předmětu:
20APLT
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - 3711R004
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
7
Rozsah výuky:
4 + 3 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Patrik Horažďovský, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Martin Langr, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Jiří Růžička, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
ITS standardy, kooperativní systémy, chytrá města a regiony
Anotace:
Strategické dokumenty v oblasti ITS a návazné legislativní a technické dokumenty. Architektura ITS včetně návrhu v UML. Datové modely, lokalizační tabulky, FCD a jejich praktické využití v reálných systémech. Konkrétní telematické systémy v praxi a aspekty jejich provozu. Vazba ITS na další síťová odvětví a koncept kooperativních systémů, smart cities a energetické aspekty dopravy.
Cíle:
Studenti znají zásady architektury ITS v prostředí ČR i ve světě a umí prakticky využívat základní technické a legislativní dokumenty. Mají přehled o standardech datové výměny v ITS i o dostupných datových zdrojích a jejich parametrech. Mají povědomí o provozu, ekonomice a managementu telematických systémů i praktickou zkušenost s různými ITS.