covid-19 info

logo ČVUT

Analýza a řízení rizik

Kód předmětu:
20ARR
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2čeština, angličtinaIS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
1 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
krizové řízení, krizové plánování
Anotace:
Hlavním těžištěm předmětu je seznámení s analýzou, hodnocením a ovládáním rizik v silniční dopravě, speciálně ve vztahu k tunelům. Jsou představeny pravděpodobnostní i deterministické metody pro hodnocení rizik, chování lidí v krizových situacích a faktory, které ho ovlivňují. Studenti jsou podrobněji seznámeni s tunelovými technologiemi a jsou zopakovány základní pojmy z teorie dopravního proudu.
Cíle:
Cílem je seznámit studenty a kvalitativními a kvantitativními metodami analýzy rizik a jejich aplikacemi v silniční dopravě.