info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Aplikovaná telematika

Kód předmětu:
20ATEL
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - B-ITS
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
7
Rozsah výuky:
3 + 3 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
dopravní telematika, systémy ITS ve městech, systémy ITS na národní úrovni, legislativa a organizace ITS, architektury ITS, aplikace systémů ITS
Anotace:
Dopravní telematika - definice, přínosy, legislativa ITS, organizace v ITS, architektura ITS a její praktické použití, datové struktury a data, geografické informační systémy, mýtné systémy, e-call, fleet management, odbavovací a informační systémy, návaznost ITS na Smart City, aplikace ITS na konkrétních příkladech.
Cíle:
Student má obecný přehled o systémech dopravní telematiky, legislativě, organizacích i architekturách ITS a zároveň dokáže poznatky aplikovat na příkladech konkrétních ITS systémů v rámci týmového semestrálního projektu.