Geografické, informační, lokalizační a navigační systémy

Kód předmětu:
20GIL
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3čeština, angličtinaIS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
6
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. František Kekula
Ing. Zuzana Purkrábková
roh  Cvičení:
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
Geografické informační systémy, prostorové údaje, analýzy. Lokalizační systémy, navigační systémy, GPS.
Anotace:
Úvod do geografických informačních systémů, vytváření modelu reálného světa, datové modely ukládání geografických dat, metody vstupu dat, digitalizace, geografické souřadné systémy, mapové projekce, vektorová a rastrová reprezentace, prostorové algoritmy a operace, obecné a dopravní úlohy v GIS. Principy lokalizace, základy družicové lokalizace, performační lokalizační parametry, zpracování polohových informací, digitální mapové podklady pro navigaci, základy navigačních systémů, dynamické navigační systémy, aplikace navigačních systémů.
Cíle:
Předmět je zaměřen na problematiku práce s aplikacemi geografických informačních systémů se zvláštním zřetelem k problematice dopravy a telekomunikací. Seznamuje posluchače s nástroji pro zprávu a analýzu geografických dat a přiblíží úlohy řešené v této problematice. Seznámit studenty s principy lokalizačních a navigačních systémů a možnosmi jejich použití v ITS.