covid-19 info

logo ČVUT

Identifikační systémy

Kód předmětu:
20IDFS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinaBT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
2čeština, angličtinaIS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Petr Bureš, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
identifikace, čárové kódy, RFID, biomerika, standardizace, zabezpečení, aplikace
Anotace:
Základní identifikační systémy, identifikační technologie (čárové kódy, RFID, biometrika), jejich vlastnosti, způsoby použití, bezpečnost a standardy. Aplikace těchto technologií v přepravě zboží a nákladu, při řízení procesů, či v identifikaci vozidel. Identifikátor jako základ standardizace dopravně telematických aplikací.
Cíle:
Získání základních znalostí o identifikačních technologiích a jejich použití v přepravě zboží a nákladu.