info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Řízení dopravních systémů

Kód předmětu:
20RDSY
Studium:
doktorské
Studijní program:
Inženýrská informatika (P 3902)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaI Inženýrská informatika v dopravě a spojích - 3902V036
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
řízení dopravy, algoritmy řízení, dopravní systémy
Anotace:
Návrh algoritmů řízení dopravy v intravilánu i extravilánu. Dopravní technologie a systémy, tunely a systémy pro multimodální dopravu, autonomní systémy a další ITS řešení. Dopravní aliance, agentní systémy. Legislativa a normalizace v oblasti řízení dopravy.
Cíle:
Teoretické i praktické návrhy algoritmů řízení dopravních proudů. Analýza konkrétních příkladů a návrhů implementací, dopravních technologií a systémů. Využití nových přístupů řešení s vazbou na nadstavbové systémy a alternativní zdroje dat. Zavádění nových technologií do praxe s ohledem na legislativní procesy. Testování nových systémů.