Teorie řízení a spolehlivosti v dopravě

Kód předmětu:
20TRAS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
1čeština, angličtinaIS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
4 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
safety of transportation and traffic, HMI, application of safety in traffic, modern control theory, optimal control, adaptive control, fuzzy control, stochastic control
Anotace:
Advanced methods of automatic control. Methods of state space control, nonlinear control, adaptive control, fuzzy control and stochastic control. Application of these methods on vehicular control and the control of traffic flows. Predicative diagnostics, safety in the traffic vehicles, safety infrastructure, human in the transportation and traffic systems and application of safety systems in transportation.
Cíle:
Acquisition of knowledge of advanced methods in the area of control theory and the ability of demonstrating their application on transport technology, knowledge of system reliability, problematic of safety and fail-safe systems in the traffic include using in applications. Emphasizing human factor as system element and his part in system safety.