info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Bezpečnostní inženýrství v letecké dopravě

Kód předmětu:
21BILD
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
1čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
bezpečnostni inženýrství, kauzální modely nehod, letecká doprava, metody bezpečnosti, riziko
Anotace:
Historie bezpečnostního inženýrství. Modely a metody bezpečnosti. Teorie Safety-II a Safety-III. Systém řízení provozní bezpečnosti. Návrh a výroba bezpečných systémů. Řízení změn. Dozor nad bezpečností. Šetření nehod a incidentů. Odolnost systémů.
Cíle:
Porozumět podstatě provozní bezpečnosti. Naučit se hodnotit nové systémy z pohledu bezpečnosti. Osvojit si principy řízení provozní bezpečnosti. Naučit se vysvětlovat příčiny nehod a incidentů. Propojit teoretické znalosti s praktickými problémy letecké dopravy.