info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ekonomika letecké dopravy

Kód předmětu:
21EMIL
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaLED Letecká doprava - B-LED
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
3 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
náklady, výnosy, nabídka, poptávka, přepravní výkon, dopravní výkon, regulace, liberalizace, segmentace, cenová diskriminace, cestovní třídy, tarify, konkurence, aliance
Anotace:
Předmět se zaměřuje na základy ekonomie, přináší studentům porozumění principům účetnictví a účetním výkazům. Ve druhé části navazuje na nabyté obecné znalosti, které aplikuje na prostředí ekonomiky letecké dopravy. Základním principem je Hollowayův model, který strukturuje znalosti o poptávce, ceně a tržbách na straně jedné a nabídce, nákladech a výdajích na straně druhé. Předmět je doplněn o základní části řízení kapacit letecké společnosti.
Cíle:
Uvést studenty do základní problematiky ekonomiky a následně navázat na komplexnější problémy letecké dopravy. Studenti tak pochopí principy poptávky a nabídky v letecké dopravě a specifické problémy, které se k těmto tématům vážou. Zároveň získají komplexní znalosti o nákladech a jejich jednotlivých typech i o tržbách a výnosech.