info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Weight and Balance of Aircraft

Kód předmětu:
21HAV-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
2čeština
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
2angličtina
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
hmotnost; vyvážení; letadlo; těžiště; nakládání
Anotace:
Obsah předmětu bude zaměřen na získání teoretických znalostí v oblasti hmotnost a vyvážení. Teoretické informace budou doplněny praktickými problémy z reálného provozu tak, aby posluchač získal ucelený obraz o problematice. Zároveň budou všichni studenti seznámeni s principy vytváření manuálních loadsheetů s případným zapracováním LMC (last minute changes).
Cíle:
Získat přehled o problematice hmotnosti a vyvážení letadel a znalosti z této oblasti pro praktické použití při pozicích profesionálních pilotů.