info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Komunikační a přehledové systémy

Kód předmětu:
21KPSL
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
6čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
ATC aplikace, AOC aplikace, CPDLC, ADS-C, ACARS, ATN, VHF Datalink, SATCOM, HFDL, PSR, AWR, SSR, SSR Mód-S, ADS-B, multilaterační systémy, ACAS/TCAS, RCP, RSP, PBCS.
Anotace:
Předmět seznamuje studenty s komunikačními a přehledovými systémy jak z pohledu vzdušného segmentu (systémů na letadlech), tak z pohledu pozemní infrastruktury (pozemních systémů), jež dohromady vytváří nezby předpoklad pro zajištění bezpečné, efektivní, a hospodárné letecké dopravy.
Cíle:
Předmět umožňuje studentům získat základní znalosti týkající se principů a technického řešení komunikačních a přehledových systémů využívaných v letectví.