info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Krizové situace v letecké dopravě

Kód předmětu:
21KSLD
Studium:
doktorské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (P 3710)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaP Provoz a řízení letecké dopravy - 3708V017
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Anotace:
Krizové řízení státu a legislativa. Krizové plánování. Havarijní plánování. Integrovaný záchranný systém, Armáda České republiky. Evakuace obyvatelstva, zvířat a majetku. Dopravní zabezpečení evakuace. Ochrana před povodněmi a vliv povodní na leteckou dopravu. Krizové řízení v resortu dopravy a spojů. Úloha dopravy za vojenských krizových stavů. Úloha dopravy za nevojenských krizových stavů. Materiální a technické prostředky pro řešení mimořádných událostí v letecké dopravě. Použití dalších druhů dopravy v krizových situacích. Matematické prostředky pro podporu řešení krizových situací, softwarové nástroje a informační systémy a technologie pro krizové řízení.