info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecká angličtina pro PIL 1

Kód předmětu:
21LAP1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Letecká angličtina, názvosloví, odborné texty.
Anotace:
Cvičení zaměřená na plynulé čtení odborných textů, rozšíření slovní zásoby technické angličtiny, terminologie ve vztahu ke stavbě letadel, základům letu, leteckým motorům, přístrojům a vybavení, rozbory, týkající se témat leteckého provozu, provozních postupů, příslušné legislativy a postupů provozovatelů.
Cíle:
Prohloubení znalostí odborné angličtiny, porozumění anglickým manuálům, seznámení s terminologií v oblasti civilního letectví v obecnějším kontextu a s důrazem na schopnost přijímat informace výhradně v angličtině.