info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Lidský činitel v letectví

Kód předmětu:
21LCLT
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
4čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
3 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
bezpečnost letu, letecká fyziologie, letecká psychologie, smyslové vnímání, zpracování informací, paměť a učení, chyby, tělesné rytmy, spánek a bdění, lidská výkonnost, únava, stres
Anotace:
Lidský činitel v letectví. Dýchání, atmosféra. Srdce a krevní oběh. Radiace. Smyslové orgány člověka, nervová soustava. Zrak, sluch, iluze. Zdraví a hygiena, únava, bdělost a spánek. Zpracování informací, lidská chyba. Kokpit management. Chování a zátěž. Automatizace. Klíčové kompetence.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou lidského činitele v letectví. Jedná se o ucelený přehled lidské fyziologie a psychologie v rozsahu pokrývajícím požadavky dle PART-FCL 040, 100 02 a 100 03 02.