info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letiště

Kód předmětu:
21LEIS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaLED Letecká doprava - B-LED
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
6čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letiště, dráha (RWY), překážka, značení, znaky, vizuální navigační prostředky, provoz letiště
Anotace:
Základní definice, vztažný bod a teplota letiště, vyhlášené délky vzletových a přistávacích drah (RWY). Pojezdové dráhy a odbavovací plochy, předpolí, dojezdové dráhy, značení pohybových ploch, značky a znaky, světelné navigační prostředky a soustavy, značení nepoužitelných ploch, překážkové roviny a plochy, značení překážek, energetická soustava letiště, provoz letiště.
Cíle:
Získání základních znalostí o letištích, fyzikálních charakteristikách letištních vozovek a navigačních prostředků, včetně souvisejících provozních aspektů.