info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Flight Training 1

Kód předmětu:
21LPX1-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
2angličtina
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Praktický pilotní výcvik, zdokonalení teoretických znalostí, přezkoušení praktických dovedností.
Anotace:
Praktická cvičení pro prohloubení teoretických znalostí v rozsahu alespoň PPL(A) z předmětů 010 až 090 v souladu s Částí FCL. Základy ovládání letounu, lety ve dvojím řízení, samostatné lety a navigační lety.
Cíle:
Prohloubení teoretických znalostí potřebných pro vstup do první fáze integrovaného výcviku. Předmět je zakončen přezkoušením teoretických znalostí a praktickou zkouškou s examinátorem v ATO pro praktický výcvik.