info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Meteorology 2

Kód předmětu:
21MET2-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
5angličtina
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Klimatologie, nebezpečné jevy pro letectví, meteorologické informace.
Anotace:
Klimatické zóny, tropická klimatologie, meteorologické situace středních šířek. Námraza, turbulence, střih větru, bouřky, tornáda, let ve stratosféře, horské oblasti, jevy, snižující dohlednost. Pozorování, meteorologické mapy, důležité informace pro plánování letů.
Cíle:
Seznámit studenty se základy klimatologie, podstatou a projevy nebezpečných jevů v atmosféře a systémem distribuce meteorologických informací. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.