info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Provoz leteckého dopravce

Kód předmětu:
21PLDC
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
3 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
16 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
legislativa a organizace, strategie / uplatnění na trhu / flotila, Provozní / Letový / Obchodní / Finanční úsek, SW nástroje a aplikace v letecké společnosti, plánování nových letů, audity LS
Anotace:
Poslání a význam letecké dopravy. Legislativa. Letecké společnosti. Strategie LS. Výkony v LD. Nákladová struktura. Řízení paliva. Cargo. Jakost a kvalita. Údržba letadel (organizace) a ekonomika provozu letadel. Pozemní služby. Revenue management. Životní prostředí.
Cíle:
Získat znalosti provozu leteckého dopravce v soustavě letecké dopravy, seznámit se s organizací civilního letectví a poskytnout prohloubené odborné znalosti celé šíře problematiky leteckého provozu, potřebné pro výkon funkcí v řízení letecké dopravy.