info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Provoz letiště

Kód předmětu:
21PLET
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Letištní procesy, kapacita letiště, propustnost pohybových ploch, letištní masterplanning.
Anotace:
Plánování, designování a modelování letištních procesů v oblastech Airsida, Landside a terminálů. Vliv infrastruktury a vybavení na kapacitu letiště. Využitelné nástroje pro zvyšování kapacity. Provozní analytika, predikce kapacit a provozního zatížení. Účel a tvorba letištního masterplanu.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou provozu letiště, a to jak z pohledu letištních pohybových ploch, tak také uvnitř terminálových budov a v oblasti přednádraží. Předmět je zaměřen na oblast provozní analytiky, predikce kapacit a provozního zatížení, stejně tak jako tvorbu plánu budoucího rozvoje letiště.