info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Řízení provozní bezpečnosti

Kód předmětu:
21RIBZ
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaLED Letecká doprava - B-LED
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
řízení provozní bezpečnosti, SMS, riziko, nebezpečí, bezpečnostní kultura, analýza bezpečnostních dat
Anotace:
Předmět je zaměřen na problematiku řízení provozní bezpečnosti. K zajištění bezpečného provozu organizace v civilním letectví musí implementovat systém řízení provozní bezpečnosti. Základní charakteristiky a struktura tohoto systému jsou hlavním tématem tohoto předmětu.
Cíle:
Student získá potřebné znalosti z oblasti řízení bezpečnosti a porozumí hlavním přínosům jeho implementace.