info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Seminář k bakalářské práci 3

Kód předmětu:
21SBL3
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaLED Letecká doprava - B-LED
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
1
Rozsah výuky:
1 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
metodika psaní odborných textů, grafická a formální úprava textů, výsledky, validace, obhajoba závěrečné práce
Anotace:
Formální a grafická úprava práce. Sběr a prezentace dat, základní statistické uvažování, validace výsledků a návrhů. Dosažení cílů práce a vyhodnocení testů hypotéz. Tvorba prezentace, zásady prezentování závěrečné práce.
Cíle:
Cílem předmětu je studenty seznámit a naučit psát odborné texty. Seminář je v třetím semestru specificky zaměřen na výsledky, formální úpravu práce a její obhajobu.