info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Seminář k bakalářské práci

Kód předmětu:
21SBP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
5čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
1
Rozsah výuky:
0 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
odborné práce, citační zdroje, rešerše, limitace, metodika psaní závěrečných prací
Anotace:
Práce s informačními zdroji. Citování, citační formáty. Mechanika psaní VŠKP. Prezentace výsledků. Formální požadavky na formální práci. Prezentování VŠKP. Požadavky na časopisecké články. Publikační etika.
Cíle:
Cílem předmětu je studenty seznámit s odbornými texty a jejich přípravou. Seminář je zaměřen zejména na práci s informačními zdroji a přípravu a obhajobu bakalářské práce.