info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

VFR Communication

Kód předmětu:
21VFRC-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
1angličtina
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
frazeologie, pravidla spojení, postupy, definice a zkratky
Anotace:
Obsah předmětu se řídí PART FCL, částí 090. Definuje pojmy a zkratky používané ve VFR komunikaci. Frazeologie a postupy ve standardních i nestandardních situacích.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenta se základy komunikace a pravidly spojení VFR. Seznámit jej s definicemi, pojmy, zkratkami, leteckou abecedou. Student bude schopen navázat standardní spojení VFR a postupovat podle postupů daných PART FCL - 090.