info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Aircraft Performance

Kód předmětu:
21VL-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
3angličtina
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Vyhlášené délky, rychlost rozhodnutí, rychlost rotace, bezpečná rychlost vzletu, minimální rychlosti, vzletová výkonnost, fáze vzletu, protihlukové postupy, stoupání po vzletu, přistávací výkonnost, minimum equipment list, drift down, ETOPS.
Anotace:
Základní pojmy z oblasti výkonnosti letounů. Základní rychlosti. Vyhlášené délky letišť. Jednomotorové a vícemotorové letouny třídy výkonnosti B, letouny třídy výkonnosti A. Stanovení vzletové výkonnosti. Stoupání po vzletu a po nezdařeném přiblížení. Dolet letounu. Stanovení přistávací výkonnosti. Drift down. ETOPS. Minimum equipment list.
Cíle:
Seznámit studenty s problematikou výkonnosti letounů a s předpisovými požadavky pro zajištění obchodní letecké dopravy. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.